Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg)
CiteertitelVaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidies, jeugdzorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 45, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

26-10-2010

Provinciaal blad, 2010, 84

2010int264323

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg (Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg)

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010int264323, tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies jeugdzorg

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Gelet op artikel 45, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Artikel 1

  • 1

    Artikel 34 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht treedt in werking op 1 januari 2012.

  • 2

    De intrekking van de Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004 en het Uitvoeringsbesluit jeugdzorg provincie Utrecht 2005, zoals opgenomen in artikel 43 van de Asv, treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Vaststellingsbesluit tijdstip inwerkingtreding Asv voor subsidies jeugdzorg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010. R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 9 december 2010 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H.H. SIETSMA, secretaris