Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).
CiteertitelBesluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerparchieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 7
 2. Archiefbesluit 1995, art.6
 3. Archiefregeling, art. 26b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-201601-07-2015nieuwe regeling

24-05-2016

Provinciaal blad, 2016, 3185

8183115A

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 24 mei 2016, nr. 8183115A, tot vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties (Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties).

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling.

Besluiten om, met terugwerkende kracht, per 1 juli 2015:

Artikel 1 Digitalisering analoge provinciale archiefbescheiden

 • 11

  Over te gaan tot digitalisering en vervanging van alle analoge archiefbescheiden, die:

  • 1.

   worden ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in mandaat uit te voeren provinciale taken en;

  • 2.

   in digitale vorm worden opgeslagen en geregistreerd in het zaaksysteem Mozard van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en;

  • 3.

   op grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van provinciale organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2014 (vastgesteld Staatscourant 17 januari 2014 nr. 1042 en 1050), voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd;

 • 12

  De vervanging geschiedt op de wijze zoals omschreven in het ‘Handboek digitale vervanging van analoge archiefbescheiden, ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in mandaat uit te voeren taken, versie 1.0 d.d. 29 december 2015’ (doc. nr. 8183186F).

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging provinciale analoge archiefbescheiden Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door digitale reproducties.

Utrecht, 24 mei 2016,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,