Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 mei 2018, nr. 81D23544, tot aanwijzing van de waarnemend secretaris / algemeen directeur en zijn vervangers (Besluit waarnemend secretaris / algemeen directeur)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 mei 2018, nr. 81D23544, tot aanwijzing van de waarnemend secretaris / algemeen directeur en zijn vervangers (Besluit waarnemend secretaris / algemeen directeur)
CiteertitelBesluit waarnemend secretaris / algemeen directeur
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Provinciewet
 2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-348.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201801-06-201801-09-2019Nieuwe regeling

29-05-2018

prb-2018-4928

81D23544

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 mei 2018, nr. 81D23544, tot aanwijzing van de waarnemend secretaris / algemeen directeur en zijn vervangers (Besluit waarnemend secretaris / algemeen directeur)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 

Gelet op artikel 103 van de Provinciewet en artikel 6 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn een waarnemend secretaris / algemeen directeur aan te wijzen en zijn vervanging te regelen;

Besluiten:

Artikel 1 Waarnemend secretaris

 • 1.

  Bij niet-beschikbaarheid wordt de secretaris bij zijn taak bijstand te verlenen aan het bestuur vervangen door de heer J.H. de Baas in de positie van waarnemend secretaris.

 • 2.

  Met toepassing van het Vervangingsbesluit secretaris van 30 januari 2018, nummer 81C4DDD7, wordt de waarnemend secretaris bij niet-beschikbaarheid vervangen door:

  • a.

   een directeur in dienst van de provincie Utrecht, of

  • b.

   de desbetreffende persoon die werkzaam is in de functie van afdelingsmanager Bestuurs- en Directieondersteuning van de provincie Utrecht.

Artikel 2 Waarnemend algemeen directeur

 • 1.

  Bij niet-beschikbaarheid wordt de algemeen directeur bij zijn taak met betrekking tot de organisatie vervangen door de heer J.H. de Baas in de positie van waarnemend algemeen directeur.

 • 2.

  Met toepassing van het besluit van de secretaris / algemeen directeur van 2 augustus 2017, nr. 81BCA452, wordt de waarnemend algemeen directeur bij verhindering vervangen door een directeur in dienst van de provincie Utrecht.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit waarnemend secretaris / algemeen directeur.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 mei 2018,

Voorzitter,

Secretaris wnd,