Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr. 818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr. 818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn
CiteertitelBesluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr.818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73942/CVDR73942_14.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-201801-01-2016Nieuwe regeling

28-07-2016

prb-2018-6994

818A0BA7

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 28 juli 2016, nr. 818A0BA7, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn

De secretaris;

 

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004;

 

Overwegende dat het gewenst is om, in aanvulling op het Mandaatbesluit secretaris, het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn nader te regelen;

Besluit:

Artikel 1 Personeel mandaat

 • 1.

  In afwijking van artikel 2 Mandaatbesluit secretaris heeft afdelingsmanager B.R. Buitenhek (projectdirecteur Uithoflijn) ten aanzien van het projectteam Uithoflijn de personele bevoegdheden van een teamleider, vermeld in bijlage 1 van het Mandaatbesluit secretaris.

 • 2.

  De personele bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, beperken zich tot de provinciale medewerkers van het projectteam Uithoflijn, met een aanstelling (bepaald of onbepaald) bij de provincie.

 • 3.

  Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de directeur.

Artikel 2 Financieel mandaat

 • 1.

  Afdelingsmanager B.R. Buitenhek (projectdirecteur Uithoflijn) heeft ten aanzien van het project Uithoflijn de bevoegdheden, vermeld in bijlage 2 van het Mandaatbesluit secretaris.

 • 2.

  Van de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, mag gebruik worden gemaakt tot maximaal € 209.000.

 • 3.

  Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de directeur.

Artikel 3 Looptijd

Het mandaat, genoemd in de artikelen 1 en 2, geldt tot 1 januari 2019.

Artikel 4 Intrekking

Het besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 15 juni 2016, nr. 8185729A, inzake het mandaat van de afdelingsmanager / projectdirecteur Uithoflijn wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016

Secretaris,