Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-8-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42 Apv (Overlast fiets/bromfiets op markt en kermisterrein e.d.)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veldhoven, ieder voor zover zijn bevoegdheid;

 

overwegende, dat het verboden is op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, evenement, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein;

 

dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht ter behartiging van het verkeersbelang, de verkeersveiligheid, de vrijheid van het (andere) verkeer en het voorkomen en bestrijden van overlast dienaangaande;

gelet op artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t e n :

 

de uren waarop en de door het college dan wel de burgemeester aangewezen plaats waar de weekmarkt, de kermis, een evenement, een uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden welke publiek trekt, aan te wijzen als uren en plaatsen ex artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden.