Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening verboden drankgebruik

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:35 Apv (Verboden drankgebruik)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

 

overwegende, dat het college op grond van artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bevoegd is een gebied aan te wijzen waar het verboden is op een openbare plaats die deel uitmaakt van het aan te wijzen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

dat het instellen van bedoeld verbod wenselijk wordt geacht om overlast door (overmatig) drankgebruik te voorkomen en te bestrijden;

 

gelet op artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de volgende gebieden in de gemeente Veldhoven aan te wijzen als gebieden ex artikel 2:35 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

   

  • ¨

   Op, in en binnen een afstand van 50 meter van:

   • o

    Pleinen;

   • o

    Parken;

   • o

    Speelvoorzieningen (o.a. speelplaats en speeltuin);

   • o

    Bushokjes;

   • o

    Kinderboerderijen;

   • o

    Gebouwen of terreinen die bestemd zijn voor opvang of onderwijs van jonge kinderen en jeugd (o.a. scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang);

   • o

    Gebouwen of terreinen van de Kempen Campus;

   • o

    Gebouwen of terreinen van zorginstellingen;

     

  • ¨

   Centrumgebieden (zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende situatietekeningen):

   • o

    City Centrum;

   • o

    Zeelst;

   • o

    Veldhoven-Dorp;

   • o

    D’Ekker;

   • o

    Oerle;

     

 • 2.

  dat het verbod om op een openbare plaats die deel uitmaakt van het aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, niet geldt tijdens evenementen zoals bedoeld in artikel 2:12 en 2:13 Apv.

 

Tekening verboden drankgebruik