Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 4:15 Apv (Aanwijzing kampeerplaatsen buiten kampeerterrein)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 4:15 Apv (Aanwijzing kampeerplaatsen buiten kampeerterrein)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 4:15 Apv (Aanwijzing kampeerplaatsen buiten kampeerterrein)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageSituatietekening behorend bij artikel 4:15 Apv

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-8-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 4:15 Apv (Aanwijzing kampeerplaatsen buiten kampeerterrein)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 

overwegende, dat het op grond van artikel 4:14 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd;

 

dat het college op grond van artikel 4:15 eerste lid van de Apv bevoegd is om plaatsen aan te wijzen waarop het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt;

 

dat het college op grond van artikel 4:15 tweede lid van de Apv bevoegd is om nadere regels te stellen in het belang van de bescherming van de natuur en het landschap en de bescherming van een stadsgezicht;

 

dat de hengelsportvereniging en de hengelsportfederatie hebben verzocht om tijdens het nachtvissen een klein beschermend onderkomen te mogen plaatsen;

 

gelet op artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

de volgende plaatsen aan te wijzen voor het mogen plaatsen van een klein beschermend onderkomen ten behoeve van het nachtvissen zoals bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening:

 • -

  directe omgeving van Visvijver De Vlasroot;

 • -

  directe omgeving van de Kempische Plassen (visvijvers),

zoals is aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende situatietekeningen, onder oplegging van de volgende voorschriften:

 • -

  Het plaatsen van een klein beschermend onderkomen is toegestaan in de vorm van een vistentje of een paraplu (al dan niet voorzien van daarbij behorende flappen) waaraan de volgende eisen worden gesteld:

  • -

   Kleur: neutrale groene, bruine of camouflagekleur;

  • -

   Afmeting: maximaal 3.00 x 3.00 meter;

  • -

   Tijdsduur: tijdens het vissen en maximaal 48 uur aaneengesloten;

  • -

   Gebruik: door degene die op dat moment ook daadwerkelijk vist;

  • -

   Het is verboden:

  • -

   schade toe te brengen aan de flora en fauna;

  • -

   drankmisbruik en lawaaioverlast te veroorzaken;

  • -

   een kampvuur te houden;

  • -

   afval achter te laten na afloop van de vissessie.

Situatietekening behorend bij artikel 4:15 Apv