Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)
CiteertitelUitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009Nieuwe regeling

18-08-2009

De Ahrenberger, 26-4-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 

overwegende, dat het op grond van artikel 4:10 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening verboden is om zonder vergunning van het college:

 

a.een houtopstand te vellen of te doen vellen die staat vermeld op de door hetcollege vastgestelde lijst van beschermde bomen;

 

b.houtopstanden, gelegen buiten de bebouwde kom, die een zelfstandige

eenheid vormen, en geen grotere oppervlakte beslaan dan 10 are

te vellen of te doen vellen;

 

gelet op artikel 4:10 eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende “Lijst van beschermde bomen”.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit ex artikel 4:10 Apv (Kapvergunning, lijst van beschermde bomen)” en treedt in werking op

1 september 2009.

 

 

 

Lijst van beschermde bomen (vastgesteld 18 augustus 2009)

Latijnse naam

Hollandse naam

Aant.

Straat/lokatie

Wijk

Quercus robur

Inlandse eik

1

Aangelag

ZE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

4

Adriaansdreef

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Adriaansdreef 1

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Aerdmannekesbaan

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Beier

BE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Benensonpark

HO

Carpinus betulus

Haagbeuk

1

Benensonpark

HO

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Benensonpark

HO

Quercus robur

Inlandse eik

12

Berg/Stropersberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

32

Berg/Stropersberg

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Berkt 35

OE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Berkt 50

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Berkt 50

OE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

58

Blaarthemseweg

ZE

Fraxinus exc. 'Pendula'

Treur es

1

Blaarthemseweg

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

2

Blaarthemseweg

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Blaarthemseweg kerk

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Tilia tomentosa

Zilverlinde

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Fagus sylv.'Purpurea'

Rode beuk

1

Blaarthemseweg 41

ZE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

3

Borghoutspark

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 10

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 18

ZE

Juglans regia

Walnoot

1

Borghoutspark 23

ZE

Juglans regia

Walnoot

2

Borghoutspark 25

ZE

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

1

Borghoutspark 25

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

2

Borghoutspark 28

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 29 b

ZE

Juglans regia

Walnoot

1

Borghoutspark 29 c

ZE

Acer saccharinum

Zilveresdoorn

3

Borghoutspark 29 c

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

3

Borghoutspark 30

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

1

Borghoutspark 31

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 33

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 34

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Borghoutspark 36

ZE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode Kastanje

3

Borghoutspark 37

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

3

Borghoutspark 37

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 39

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Borghoutspark 4

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

2

Borghoutspark 41

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Borghoutspark 42

ZE

Quercus palustris

Moeraseik

4

Borghoutspark 43

ZE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Borghoutspark 44

ZE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Borghoutspark 8

ZE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Borghoutspark t/o nr. 14

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Bovenhei

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

72

Brink Heers

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

38

Broekweg

ZE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

4

Broekweg kerk

ME

Fagus sylvatica 'Dawyck'

Zuilbeuk

6

Bussels

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

14

Bussels/Veken

CO

Abies grandis

Reuzenzilverspar

5

Clementinelaan

OE

Nieuw Abies grandis

 

5

Clementinelaan t/o nr. 11

OE

Salix alba 'Tristis'

Treurwilg

1

de Plaatse

VE

Salix alba 'Tristis'

Treurwilg

1

de Plaatse

VE

Quercus robur

Inlandse eik

1

de Run 2600

VE

Metasequioa glyptostroboi

Moerascypres

13

de Run 6300/ Kempenbaan

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

100

Dommelstraat

VE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Dommelstraat 41

ME

Quercus robur

Inlandse eik

2

Dommelstraat 41

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Dorpstraat 101

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Dorpstraat 103

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Dorpstraat 58

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Dorpstraat 95

VE

Aesculus carnea 'Briottii

Rode paardekastanje

1

Dorpstraat 95

VE

Ginkgo biloba

Japanse notenboom

1

Dorpstraat 95

VE

Fagus syl. 'Dawyck

Zuilbeuk

2

Dorpstraat/kerk

VE

Alnus cordata

Hartbladige els

5

Draaiboomstraat

EK

Fagus sylvatica

Beuk

1

Dreef 55

VE

Tilia tomentosa

Zilverlinde

9

Fred. Hendrikstraat

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Frederikadreef t/o 3

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Frederikadreef t/o 3

ME

Robinia pseudo-acacia

Acacia

1

Genderstraat 1

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

4

Heemweg

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Heemweg 2

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Heemweg voorz.pompstat

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

8

Heemweg/Bossebaan

CO

Tilia euchlora

Krimlinde

2

Heemweg/plan Valgaten

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Heerbaan

HO

Fagus sylvatica

Beuk

735

Heerbaan

 

Tilia vulgaris

Hollandse linde

129

Heers de Brink

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Heerseweg 1

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Heerseweg 137

VE

Platanus acerifolius

Plataan

1

Heiberg 22

VE

Quercus robur

Inlandse eik

143

Heikantsepad

KE

Quercus robur

Inlandse eik

162

Heikantsebaan

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Heiberg 9

VE

Quercus robur

Inlandse eik

3

Helleberg achterzijde

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Hemelrijken Museum

ZE

Salix alba

Schietwilg

3

Het Gewad

VE

Catalpa bignonioides

Trompetboom

1

Honk nr 1

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

60

Hoofflaan

EK

Fagus sylvatica

Beuk

1

Horst

CO

Carpinus betulus

Haagbeuk

3

Horst

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde (Knot)

4

Kapelstraat-Noord 76

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Kapelstraat-Zuid 13

ME

Cedrus atl. 'Glauca'

Atlasceder

2

Kapelstraat-Zuid 3

ME

Acer pseudopl. 'Leopoldii

Bontbladige esdoorn

1

Kapelstraat-Zuid kerk

ME

Quercus palustris

Moeraseik

264

Kempenbaan

 

Tilia cor.'Rancho'

Linde, kleinbladig

138

Kempenbaan

 

Metasequioa glyptostroboi

Watercypres

1

Keplerhof

ZO

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

1

Kerkakkerstraat

VE

Araucaria araucana

Slangenden

1

Kerkakkerstraat 128

VE

Sophora japonica

Honingboom

1

Kerkakkerstraat 136 c

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Kerkakkerstraat 136 c

VE

Fagus sylvatica 'Pendula'

Treurbeuk

1

Klaverplein

EK

Parrotia persica

 

1

Klaverplein

EK

Quercus robur'Fastigiata'

Zuileik

1

Klaverplein

EK

Nieuw Tilia europeae

Hollandse linde

 

Knegselseweg

 

Betula

Berk

2

Korte Kruisweg

EK

Sophora japonica

Honingboom

3

Kruisstraat

ZE

Cedrus atlantica 'Glauca'

Atlasceder

2

Kruisstraat 114 b

ZE

Platanus acerifolius

Plataan

1

Kruisstraat 34

ZE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Kruisstraat 41

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

2

Lamberg 21 en 23

HW

Ginkgo biloba

Japanse notenboom

1

Lariksbeek

CO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Lariksbeek

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

Laar

BE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

18

Laar

BE

Betula nigra

Zwarte berk

3

Locht 22

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Locht 24

VE

Quercus robur

Inlandse eik

71

Locht

VE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Locht 20

VE

Sequioadendron giganteum

Mammoetboom

1

Merefeltstraat 5

ME

Quercus cerris

Moseik

3

Merefeltstraat Veldhof

ME

Quercus robur

Inlandse eik

30

Nieuwe Kerkstraat

 

Quercus rubra

Amerikaanse eik

53

Nieuwe Kerkstraat

 

Quercus robur

Inlandse eik

3

N.Kerkstr./speelterr.

HW

Quercus robur

Inlandse eik

2

Nagelmekerseweg

VE

Quercus robur

Inlandse eik

228

Oersebaan

OE

Quercus robur

Inlandse eik

91

Ontginningsweg.de Run

VE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

74

Ontginningsweg/de Run

VE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

4

Oude Kerkhof

EK

Fagus sylvatica

Beuk

18

Oude Kerkhof

EK

Catalpa bignonioides

Trompetboom

1

Oude Kerkhof

EK

Liquidambar styraciflua

Amberboom

1

Oude Kerkhof

EK

Abies procera 'Glauca

 

1

Oude Kerkhof

EK

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

3

Oude Kerkstraat

OE

Quercus robur

Inlandse eik

146

Oude kerkstraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

2

Oude Kerkstraat

OE

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Oude Kerkstraat

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Oude Kerkstraat 20

OE

Fagus sylvatica

Beuk

1

Oude Kerkstraat 38

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

4

Oude Kerkstraat 52

OE

Platanus acerifolia

Plataan

59

Platanenlaan

BE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Paleisstraat 21

OE

Platanus acerifolia

Plataan

1

Pleintjes

CO

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Polkestraat

ZE

Tilia platyphyllos

Grootbladige linde

7

Postelstraat

EK

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Provincialeweg

ME

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

15

Provincialeweg

ME

Tilia tomentosa

Zilverlinde (W.Alexanderboom)

1

Provincialeweg

ME

Fagus sylvatica

Beuk

8

Provincialeweg

ME

Fagus sylvatica

Beukenhaag

1

Provincialeweg 47

ME

Castanea sativa

Tamme kastanje

2

Provincialeweg 49

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Provincialeweg 49

ME

Acer pseudoplatanus

Esdoorn

2

Provincialeweg 49

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Provincialeweg 49

ME

Robinia pseudo-acacia

Acacia

3

Provincialeweg 49

ME

Platanus acerifolius

Plataan

1

Provincialeweg 63

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Provincialeweg 63

ME

Fagus sylvatica

Beuk

1

Provincialeweg 63

ME

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Provincialeweg 66

ME

Acer plat. 'Schwedleri'

Esdoorn

1

Provincialeweg 66

ME

Fagus sylvatica'Purpurea'

Rode beuk

1

Provincialeweg 66

ME

Quercus robur

Inlandse eik

8

Provincialeweg Oost

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

ProvincialewegOost 180

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgeb. Hondsberg 29

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgeb. Sprookjesberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Randgebied Mijlberg

HW

Quercus robur

Inlandse eik

2

Randgebied N.Kerkstraa

HW

Quercus robur

Inlandse eik

1

Ranselberg langs nr. 1

HW

Tilia vulgaris

Hollandse linde

10

Roost

BE

Gleditsia tri. 'Inermis

Valse Christusdoorn

1

Rapportstraat

VE

Liriodendron tulipiferum

Tulpenboom

7

Rapportstraat

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

1

Sterrenlaan

ZO

Platanus acerifolius

Plataan

2

Rapportstraat 44

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

3

Runstraat Brandweerkaz

VE

Taxodium distichum

Moerascypres

23

Runstraat/de Run

VE

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Schoolstr. kerk

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

83

St. Janstraat

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

4

Schoolstraat

ME

Tilia tomentosa

Zilverlinde

1

Schoolstraat

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

112

Sondervick

LO

Quercus ilex

Hulsteik

1

Schoolstraat park kerk

ME

Acer plat. 'Leopoldii;

Esdoorn bontbladig

1

Schoolstraat

ME

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Schoolstraat park kerk

ME

Aesculus carnea 'Briotii'

Rode Paardekastanje

1

Schoolstraat park kerk

ME

Acer platanoides

Noorse esdoorn

3

Schoolstraat park kerk

ME

Acer platanoides

Noorse esdoorn

2

Schoolstraat park kerk

ME

Castanea sativa

Tamme kastanje

1

Schoolstraat langs 10

ME

Aesculus carnea 'Briottii

Rode paardekastanje

2

Schoolstraat/Processie

ME

Quercus robur

Amerikaanse eik

1

St.Jorisstraat

PO

Fagus sylvatica

Beuk

3

Schoot/Goorstraat

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

Schoot/Goorstraat

VE

Sorbus thur. 'Fastigiata'

Lijsterbes

14

Schoutstraat

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Slot-Oost

ZE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Smelen/hoek Heerbaan

HW

Quercus robur

Inlandse eik

4

Sondervick/Glazenmaker

LO

Quercus rubra

Amerikaanse eik

3

Sondervick/Keplerhof

ZO

Metasequioa glyptostr.

Watercypres

16

Speelhei

HO

Carpinus bet.'Quercifolia

Haagbeuk, eikbladig

4

St. Janstraat 26

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Steenzager naast nr.58

LO

Tilia tomentosa 'Brabant'

Zilverlinde

1

Sterrenlaan

ZO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Groen

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Groen

CO

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Heike t/o nr. 40

HO

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

t Heike 21

HO

Castanea sativa

Tamme kastanje

2

't Heike 21

HO

Tilia cor.'Rancho'

linde , kleinbladige

9

t Heike

HO

Tilia vulgaris

hollandse linde

9

t Heike

HO

Quercus rubra

Amerikaanse eik

19

t Heike

HO

Quercus robur

Inlandse eik

11

t Heike

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

't Heike 21

HO

Castanea sativa

Tamme kastanje

1

't Heike 21

HO

Tilia vulgaris

Hollandse linde

1

't Stoom 12

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

't Stoom 8

OE

Fagus sylvatica

Beuk

3

Traverse/State

PO

Quercus robur

Inlandse eik

27

Meerhovendreef/Domein

PO

Tilia cor.'Rancho'

Linde Amalia geboorteboom

1

Twijnder, kinderboerderij

LO

Sequioadendron giganteum

Mammoetboom

1

Twijnder, kinderboerderij

LO

Prunus yedoensis

Yoshino kers

1

Theullandstraat

EK

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

6

Theullandstraat

EK

Quercus palustris

Moeraseik

5

Van Aelstlaan/Canopus

EK

Tilia vulgaris

Hollandse linde

2

Vilderstraat 1

OE

Acer platanoides

Noorse esdoorn

2

Vilderstraat 1

OE

Quercus robur

Inlandse eik

3

Vilderstraat 1

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

3

Volmolenweg 15/15 a

VE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

3

Vroonhovenlaan 36

ME

Quercus rubra

Amerikaanse eik

1

Vroonhovenlaan 38

ME

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

3

Vroonhovenlaan 38

ME

Quercus robur

Inlandse eik

1

Weldsehei/Zandhei

HO

Quercus robur

Inlandse eik

2

Westerveldseweg

VE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zandoerle 10

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

2

Zandoerle 15

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde (knot)

2

Zandoerle 17

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Zandoerle 40

OE

Tilia vulgaris

Hollandse linde

55

Zandoerle brink

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

5

Zandoerleseweg 16

OE

Quercus robur

Inlandse eik

1

Zittard 38

OE

Quercus robur

Inlandse eik

2

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

4

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zittardsestraat

OE

Aesculus hippocastanum

Paardekastanje

1

Zittardsestraat

OE