Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Protocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie
CiteertitelProtocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageProtocol

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2014Nieuwe regeling

04-11-2014

De Ahrenberger, 10-12-2014

14/bs903

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie