Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Laadvoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201510-12-2019Nieuwe regeling

10-03-2015

De Ahrenberger, 18-03-2015

15/bs00053

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

 

 

Beleidsregels

Laadvoorzieningenvoor elektrische auto’s in de openbare ruimte

Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015

 

Beleidsregels Laadvoorzieningen