Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden
CiteertitelNadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening winkeltijden, artikel 2
  2. Verordening winkeltijden, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2016Nieuwe regeling

26-01-2016

Gemeenteblad, 12882

16bs00015

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden

 

 

Artikel 1 Bijzondere situaties

De ontheffing wordt alleen verleend voor bijzondere situaties. Voorbeelden van bijzondere situaties zijn: (her)opening van een winkel of bedrijf en aantoonbare jubilea van de winkel of het bedrijf. Daarbij geldt dat de verlengde openstelling ondersteunend is aan de bijzondere situatie. De verlengde openstelling mag niet het doel op zich zijn.

Artikel 2 Maximum aantal zon- en feestdagen per jaar

Voor maximaal 2 zon- en feestdagen per jaar wordt ontheffing voor verlengde openstelling aan een winkel of bedrijf verleend.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Verordening winkeltijden wordt de aanvraag om ontheffing geweigerd, indien:

  • ·

    Het niet om een bijzondere situatie gaat;

  • ·

    De verlengde openstelling niet ondersteunend is aan een bijzondere situatie, maar het doel op zich is (bijvoorbeeld als met de verlengde openstelling een algemene verlengde winkelopenstelling beoogd wordt of in het geval van verkoopacties zoals de zomeractie en de herfstactie).

Artikel 4 Avond- en nachtwinkel

Bovenstaande regels gelden niet voor een avond- en nachtwinkel. De voorwaarde voor ontheffingverlening aan een avond- en nachtwinkel op zon- en feestdagen (o.g.v. artikel 3 lid 3 van de Verordening winkeltijden) tussen 00.00 uur en 10.00 uur en tussen 20.00 uur en 24.00 uur is dat ook een ontheffing voor minimaal twee werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur is/wordt verleend om als avond- en nachtwinkel geopend te mogen zijn.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als “Nadere regels Ontheffingen voor zon- en feestdagen o.g.v. artikel 3 Verordening winkeltijden” en treedt in werking op 15 februari 2016.