Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019
CiteertitelRegeling maatschappelijk verlof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-63640

Tekst van de regeling

Intitulé

Collegevoorstel Regeling maatschappelijk verlof gemeente Veldhoven 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 

overwegende de noodzaak tot het moderniseren van het personeelsinstrumentarium ter zake van de duurzame inzetbaarheid.

 

gelet op het GO-akkoord 2019;

 

gelet op artikel 6:4:5 van de CAR/UWO: Overige redenen buitengewoon verlof .;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

 

Regeling Maatschappelijk Verlof

Artikel 1 Uitgangspunten

Een medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om maatschappelijk verlof op te nemen om vrijwilligerswerk te verrichten.

Vooraf vraagt men toestemming aan de leidinggevende om het maatschappelijk verlof op te nemen.

Het maatschappelijk verlof bestaat voor 50% uit eigen tijd, 50% uit buitengewoon verlof met behoud van salaris. De maximale duur van het maatschappelijk verlof is 2 werkweken (36 uur, parttimers naar rato; 2 weken vrijwilligerswerk betekent 1 week betaald buitengewoon verlof) per kalenderjaar.

Het maatschappelijk verlof is bedoeld om maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk) te verrichten, zoals het begeleiden van jongeren (bijv. scouting, jeugdvakantiewerk), het begeleiden van mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of ouderen (bijv. Zonnebloem) tijdens hun vakanties of uitstapjes of andere activiteiten. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend.

Artikel 2 Ervaringen delen

De medewerker die maatschappelijk verlof opneemt, wordt gestimuleerd om opgedane ervaringen te delen met de organisatie.

Artikel 3 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het afdelingshoofd.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling.

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019,

ing. H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez MSc

secretaris burgemeester