Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2019nieuwe regeling

16-04-2019

gmb-2019-99896

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven:

 

gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

 

B e s l u i t :

 

 

 

 • A.

  Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

   

  De concerncontroller

 

 • B.

  Bij afwezigheid of verhindering van de hierboven genoemde functionaris treedt de navolgende gemeenteambtenaar in voornoemde functie:

  • 1.

   Het afdelingshoofd van de afdeling Regio en Ontwikkeling;

  • 2.

   Het afdelingshoofd van de afdeling Beheer en Realisatie.

   

 

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven op 16 april 2009.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez

secretaris burgemeester