Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers belastingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuw

16-12-2014

De Jutter / Hofgeest, 24-12-2014

B14.0491

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUITMEDEWERKERS BELASTINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede leid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1
 • a.

  De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • b.

  De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • c.

  De teamleider van de werkeenheid Burgerzaken;

 • d.

  De medewerkers van de werkeenheid Burgerzaken;

 • e.

  Marktmeester;

 • f.

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de werkeenheid Toezicht en Handhaving;

 • g.

  Medewerkers van het Klantencontactcentrum (KCC)

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing medewerkers belastingen