Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure
CiteertitelMandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuw

16-12-2014

De Jutter/ Hofgeest, 24-12-2014

B14.0491

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure

 

 

 

MANDAATBESLUIT AMBTENAAR BEROEPSPROCEDURE

De heffingsambtenaar van de gemeente Velsen,

Besluit vast te stellen het volgende besluit.

Artikel 1

De heffingsambtenaar mandateert N. Huijsing, H.J.M. van der Meij – Vester, P. Raat, A.A.M. Weel, en P.C. Wubbenhorst om namens de teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering op te treden en het vertegenwoordigen van de gemeente in een beroepsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure.