Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Verordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en art. 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-1996nieuwe regeling

25-03-1996

Voorster Nieuws, 03-04-1996, G 56

1996-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 februari 1996, nummer 35;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgestelde noodverordening in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen:

enig artikel:

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Twello, 25 maart 1996

DE RAAD VOORNOEMD.

secretaris, voorzitter,

wg A.C.M. Klein Holkenborg wg mr J.H.J. van Blommestein