Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

VAARREGLEMENT AGV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVAARREGLEMENT AGV
CiteertitelVaarreglement AGV
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVaarreglement AGV
Externe bijlageToelichting op Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet
 2. artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet
 3. artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet
 4. artikel 6 van de Scheepvaartverkeerswet
 5. artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet
 6. artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet
 7. artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
 8. artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeling

07-05-2019

wsb-2019-6324

BBV18.0425

Tekst van de regeling

Intitulé

VAARREGLEMENT AGV

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT,

(BBV 18.0425)

 

Gelet op

 • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

 • de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen 2, sub a, en 13, eerste lid van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR);

 

overwegende dat

 • het wenselijk is de regels met betrekking tot scheepvaartverkeer opnieuw te ordenen en samen te brengen in een Vaarreglement voor het gebied van het waterschap, met het oog op het verbeteren van de samenhang, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid van de regels;

 • dit besluit geen wijziging brengt in de inhoud van de regels;

 

besluit:

 

I. stelt vast:

 • a.

  Verkeersbesluit AGV Ligplaats nemen

 • b.

  Verkeersbesluit AGV Duiken

 • c.

  Verkeersbesluit AGV Vaarsnelheden

 • d.

  Verkeersbesluit AGV Waterscooters

 • e.

  Besluit AGV afmetingen vaartuigen

 • f.

  Beleidsregels Nautische activiteiten

 • g.

  Verkeersbesluit openbare aanlegplaatsen Oost

 • h.

  Verkeersbesluit openbare aanlegplaatsen West

 

II. trekt in het

 • verkeersbesluit AGV-1 2016 (BBV16.0425);

 • verkeerbesluit AGV-1 (DB06/163) alsmede de laatste wijziging (DB10/480);

 • verkeersbesluit AGV-2 (DB98/28);

 • verkeersbesluit waterscooter (DB08/702)

 • verkeersbesluit openbare aanlegplaatsen Vecht (DB 08/916)

 • verkeersbesluit openbare aanlegplaatsen Amstel (DB07/496)

 • verkeersbesluit duikzone (DB05/221);

 

III. trekt in de Beleidsregels Nautische vergunningen (BBV16.0425)

 

IV. de besluiten onder I worden gezamenlijk gepubliceerd en aangehaald als ‘Vaarreglement AGV’.

 

V. de besluiten onder I, II en III treden in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit.

 

 

Amsterdam, 07-05-2019

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

 

 

 

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

 

 

 

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur