Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud
CiteertitelVerordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201001-01-2010Nieuwe regeling

25-02-2010

Onbekend

2010/02-12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht <BREED> voor het groenonderhoud

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De Gemeenschappelijke Regeling <Breed> heeft het alleenrecht voor gemeentelijke opdrachten voor de dienstverlening van het opruimen van zwerfvuil en groenonderhoud.

 • 2.

  Het alleenrecht wordt slechts verleend voor een gedeelte van het totale gemeentelijke pakket voor groenonderhoud. het betreft werkzaamheden die zij zelf kunnen uitvoeren, zoals snoeiwerkzaamheden, onkruidbestrijding, steken graskanten en verwijderen van blad en vuil.

 • 3.

  Het alleenrecht wordt slechts verleend voor het groenonderhoud in Alphen, Altforst, Appeltern, Boven -Leeuwen, Maasbommel, Wamel, Beneden-Leeuwen ( de Passen, de Ret, de Bosse en de Fruitbuurt).

Artikel 2
 • 1.

  Dit alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij <Breed> een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en <Breed> voldoet en blijft voldoen aan de in genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen welke gemeten worden aan de hand van een in de genoemde overeenkomst overeen te komen systematiek.

 • 2.

  Om marktconformiteit te bewerkstelligen heeft de in het eerste lid bedoelde overeenkomst een looptijd van 3 jaren met daarbij 2 optiejaren (2 maal 1 jaar) voor verlenging.

Artikel 3

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als:"Verordening alleenrecht <Breed> voor het groenonderhoud."