Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent invorderingsambtenaren Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent invorderingsambtenaren Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier
CiteertitelBesluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201923-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-18466

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent invorderingsambtenaren Besluit aanwijzen invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

Gelet op artikel 231, lid 2 onderdeel c van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

aan te wijzen als gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de heer K. van Dijken, de heer E. Dekker en mevrouw L.J. Terpstra alle drie beheerder financiële administratie in het team financiële administratie van de gemeente Westerkwartier.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend gemaakt is en kan aangehaald worden als Besluit aanwijzen Invorderingsambtenaren gemeente Westerkwartier.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d. 22 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris