Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
CiteertitelUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002, art. 2.4.20, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2002Nieuwe regeling

26-11-2002

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 505

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist;

gelet op artikel 2.4.20 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 (Houden van hinderlijke of schadelijke dieren);

b e s l u i t e n :

  • a.

    de gehele gemeente Zeist aan te wijzen als plaats waar het verboden is een dier, geen huisdier zijnde, dat voor de omgeving gevaar kan opleveren, te hebben of te houden of over een weg te vervoeren of op een weg of andere voor publiek toegankelijke plaats te doen verblijven anders dan in een daartoe geschikt voertuig of geschikte kooi;

  • b.

    de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.1 sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te wijzen als plaats waar het verboden is vee of nertsen of andere marterachtige dieren te houden of te mesten.