Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Te late indiening aanvraag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Te late indiening aanvraag
CiteertitelUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Te late indiening aanvraag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002, art. 1.3, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2002nieuwe regeling

26-11-2002

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 505

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Te late indiening aanvraag

 

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist;

gelet op artikel 1.3 tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 (Te late indiening aanvraag);

b e s l u i t e n :

de vergunningen of ontheffingen op basis van:

  • -

    artikel 2.1.4.1 (Feest, muziek en wedstrijd e.d.),

  • -

    artikel 2.2.2 (Evenement),

van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te wijzen als vergunningen of ontheffingen waarbij de termijn als bedoeld in artikel 1.3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (drie weken) wordt verlengd tot acht weken.