Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
CiteertitelUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002, art. 2.5.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2002Nieuwe regeling

26-11-2002

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 505

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

De burgemeester van de gemeente Zeist;

gelet op artikel 2.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 (Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht);

b e s l u i t :

de chef van het Politiedistrict Binnensticht aan te wijzen als ambtenaar bedoeld onder a en e van dat artikel.