Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zwolle

Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zwolle
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat mag wel en wat niet in Zwolle. Welke regels gelden er met betrekking tot de veiligheid en orde binnen de openbare ruimten?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet. artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleid ten aanzien van evangelisatiebijeenkomsten met geluidsversterking gemeente Zwolle

Nota Evenementenbeleid

Circusbeleid gemeente Zwolle

Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk gemeente Zwolle

Beleidsregel Hondenbeleid

Kermisbeleid Gemeente Zwolle

Kledinginzamelingbeleid Gemeente Zwolle

Beleidsregel onversterkte muziek

Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc. op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven

Beleidsregel Reclame

Beleidsregel betogingen en samenkomsten

Horeca sanctiebeleid

Beleidsregel Prostitutiebeleid

Collectebeleid gemeente Zwolle

Beleidsregel Sluitingstijden horeca

Standplaatsenbeleid

Beleidsregel Stookverbod

Beleidsregel straat- en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle

Terrassen in Zwolle

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201421-10-2014wijziging artikel 5.1.11

16-12-2013

Gemeenteblad 19-02-2014

gb 2013-12.16
05-12-201327-02-2014wijziging artikel 2.3.1.2.

18-11-2013

De Peperbus 27-11-2013

gb 2013-11.18
01-11-201305-12-2013nieuw aanwijzingsbesluit (besluit C. veiligheidsrisicogebied Holtenbroek)

14-10-2013

De Peperbus 23-10-2013

bb 2013-10.14
01-08-201301-11-2013wijziging aanwijzingsbesluit (samenvoeging gebieden 11 en 12)

18-06-2013

De Peperbus 24-07-2013

gb 2013-06.18
20-06-201301-08-2013wijziging artikel 5.2.3.2

08-04-2013

De Peperbus (12 juni 2013)

gb 2013-04.08
06-06-201320-06-2013wijziging artikel 2.1.5.3

22-04-2013

De Peperbus (5 juni 2013)

gb 2013-04.22
03-05-201206-06-2013wijziging artikel 5.2.3.2

16-04-2012

De Peperbus (25 april 2012)

gb 2012-04.16
01-04-201203-05-2012wijziging artikel 2.1.5.2

05-03-2012

De Peperbus (21 maart 2012)

gb 2012-03.05
14-10-201001-04-2012wijziging

21-09-2010

De Peperbus (06-10-2010)

cb 2010-09.21

Tekst van de regeling

Algemene Plaatselijke Verordening

De kaarten van de gebieden