Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201712-07-2019wijziging

18-07-2017

gmb-2017-127630

bb 2017-07.18
10-12-201325-07-2017nieuwe regeling

09-12-2013

De Peperbus 18-12-2013

bb 2013-12.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Gemeente Zwolle, bekendmaking Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens.

De burgemeester heeft op 18 juli 2017 het Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens vastgesteld. Dit besluit treedt 25 juli 2017 in werking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle.

Bovendien ligt dit besluit ter inzage bij de informatiebalie in het Stadskantoor en is dit besluit te raadplegen via www.zwolle.nl/bestuur/gemeentelijke regelgeving/beleidsregels bestuurlijke organisatie

 

Aanwijzingsbesluit inzake toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens

Gelet op het bepaalde in artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, inhoudende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan burgemeesters en de Landelijke Eenheid van de Politie ten behoeve van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ);

besluit

de volgende personen aan te wijzen, als zijnde aangewezen contactpersoon voor het ontvangen van justitiële gegevens als bedoeld in artikel 11a van bovenstaand genoemd besluit.

 

Naam: B.L. Hoekstra

2.

 

 

Naam: M.J. Ivens

3.

 

 

Naam: S. Eskens

4.

 

 

Naam: J. Bredewolt

 

Hiermee komt het besluit d.d. 10 december 2013, bb 2013-12.09 te vervallen