Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014
CiteertitelBekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe worden de kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting vastgesteld ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 225
  2. Verordening Parkeerbelastingen 2014 artikel 1, 8 en 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201424-06-201401-01-2018nieuwe regeling

24-06-2014

Gemeenteblad 16-07-2014

cb 2014-06.24

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit Parkeerbelastingen 2014

 

 

BEKOSTIGINGSBESLUIT PARKEERBELASTING 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel1, sub a, artikel 8 en artikel 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2014;

Besluiten, de datum 24 juni 2014:

De kosten voor een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt vast te stellen:

A.Vaste informatieverwerkingskosten:

Werkplek inclusief overhead € 23.000

Kosten CityControl €16.427

B.Variabele informatieverwerkingskosten

informatie RijksDienstWegverkeer p.m.

C.Kosten investeringen

Informatie: voorlichting op borden, via krant € 1.000

Handhelds en modules.

Investering 35.000

Afschrijving 4 jaar, rente 4% annuïteit € 9.642

D.Kosten van interest

rente over investering sub C. n.v.t.

E. Personeelskosten

1. aantal controleurs werkzaam aan terreinen/plaatsen met meters en automaten,kosten inhuur en politie

inclusief overhead € 635.000

bijkomende kosten € 41.149

2.administratie en dwanginvordering

aantal: 0,6667 fte

gemiddelde loonsom € 30.009

F.Overheadkosten

50% van de personeelskosten

Huisvesting, AFF, begeleiding H.K € 317.500,-

TOTAAL 1.073.727,-

Verwacht aantal naheffingsaanslagen voor 201415.000

 

Kosten per naheffingsaanslag € 71,58