Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel onversterkte muziek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel onversterkte muziek
CiteertitelBeleidsregel onversterkte muziek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het maken van onversterkte muziek in de Gemeente Zwolle

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4.1.5 en 4.1.6 van de Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2002Nieuwe regeling

12-02-2002

De Peperbus 20/02/2002

cb 2002-02.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel onversterkte muziek

 

 

BELEIDSREGEL ONVERSTERKTE MUZIEK

In artikel 4.1.5 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Zwolle is bepaald dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Ter uitwerking van deze verbodsbepaling stelt het college van burgemeester en wethouders de volgende beleidsregel vast.

  • 1.

    Het is toegestaan op alle locaties in de binnenstad met uitzondering van de terrassen akoestische muziek ten gehore te brengen.

  • 2.

    Om te voorkomen dat er voor omwonenden of de omgeving geluidhinder ontstaat, moet de straatartiest zich elke vijftien minuten minstens 200 meter verplaatsen.