Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd (beleidsregel).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 225;
 2. Verordening parkeerbelastingen 2014 artikel 1 sub a en artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

03-12-2013

Peperbus 23-12-2013

cb 2013-12.03

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014

 

 

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2014

A.Wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd

Als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aan te merken het inwerkingstellen van parkeermeter of parkeerautomaat met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • a.

  de inwerkingstelling dient te geschieden door inworp van munten, met uitzondering van € 0,05 en € 0,10, zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten of;

 • b.

  voor zover betaling door middel van een chipper/chipknip bij een parkeerautomaat mogelijk is dient de inwerkingstelling te geschieden door het insteken van de chipper/chipknip en vervolgens hiermee te betalen zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten;

 • c.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeerautomaat dient de uit die automaat verkregen kaart, met daarop afgedrukt de nog niet verstreken dag en het tijdstip, te worden aangebracht of neergelegd achter de voorruit van het motorvoertuig. De kaart dient duidelijk vanaf de buitenzijde van het voertuig leesbaar te zijn;

 • d.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een verzamelparkeermeter dient het inwerkingstellen van de meter plaats te vinden door indruk van de knop met het nummer dat overeenkomt met het nummer van de in gebruik genomen parkeerplaats, dan wel als dat op de parkeerautomaat is aangegeven door indruk van het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd;

 • e.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeermeter dient de parkeermeter inwerking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

In afwijking van het voorgaande kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer. In dit kader wordt onder centrale computer en onder bedrijf begrepen: computer van het bedrijf c.q. de bedrijven waarmee de gemeente Zwolle een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of internet. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. Hij dient te beschikken over een geldige parkeerkaart van dit bedrijf. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 van de Verordening parkeerbelastingen 2014.

Het parkeren met een parkeervergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting op parkeerapparatuurplaatsen en vergunninghouderparkeerplaatsen aangemerkt indien er gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning en een parkeerkaart, zoals is aangegeven in de Regeling voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen en de Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen.

Het parkeren met een bezoekersvergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aangemerkt indien deze in werking is gesteld zoals is aangegeven in de Regeling voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen en de Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor bezoekersvergunningen.

 

 • B.

  Aanwijzen van de plaats en het tijdstip waar tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd.

  • 1.

   Binnenstad

Op de parkeerapparatuurplaatsen langs of op de straten en openbare parkeerterreinen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 23.00 uur en door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur, met uitzondering van nieuwjaarsdag, christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag.

 

2.Schilwijken

Op de parkeerplaatsen langs en op de volgende straten, terreinen, parkeerterreinen, parkeerdekken en parkeergarages gelegen in het gebied dat ligt buiten de Binnenstad en dat begrensd wordt door A28, Ceintuurbaan, Zuidbroek, Hortensiastraat en fiets- en voetgangerstunnel, IJsselallee, A28 van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur en op

donderdag tot 21.00 uur en door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur, met uitzondering van nieuwjaarsdag, christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag, met uitzondering van:

 • -

  de Rigastraat van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00

 • -

  Stationsplein en Oosterlaan van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur en

met uitzondering van de hieronder onder ad 3, ad 4 en ad 5 vermelde.

 

3.Dieze

Op de parkeerplaatsen langs en op de volgende straten, terreinen, parkeerterreinen, parkeerdekken en parkeergarages gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, Burgemeester Roelenweg, A28, Middelweg, Bisschop Willebrandlaan, Vechtstraat, Rhijnvis Feithlaan, Diezerkade, Zamenhofsingel tot aan Schuttevaerkade van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur en op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur met uitzondering van nieuwjaarsdag, christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag.

 

4.Assendorp

Op de parkeerplaatsen langs en op de volgende straten, terreinen, parkeerterreinen, parkeerdekken en parkeergarages gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Van Karnebeekstraat, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg, Hortensiastraat, Deventerstraatweg tot aan Van Karnebeekstraat van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur en op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur met uitzondering van nieuwjaarsdag, christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag.

 

5.Kamperpoort

Op de parkeerplaatsen langs en op de volgende straten, terreinen, parkeerterreinen, parkeerdekken en parkeergarages gelegen in het gebied dat begrensd wordt door Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnummers 25 tot en met 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur en op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen tussen 13.00 uur en 17.00 uur met uitzondering van nieuwjaarsdag, christelijke tweede paas- en pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag.