Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling parkeervergunningen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling parkeervergunningen 2016
CiteertitelRegeling parkeervergunningen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. parkeervergunningen,

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201612-12-2017wijziging artikel 4,1b en artikel 14 lid 2

15-11-2016

Gemeenteblad 21-11-2016

cb 2016-11.15
01-06-201601-12-2016nieuwe regeling

22-03-2016

Gemeenteblad 31-05-2016

cb 2016-03.22

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling parkeervergunningen 2016

 

 

Regeling Parkeervergunningen 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.4, artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid, artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016.

 • 2.

  Bewonersbelanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.3, eerste lid en/of artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016.

 • 3.

  Zakelijk belanghebbende: een persoon die voldoet aan artikel 3.5, eerste en tweede lid, artikel 3.6, eerste lid artikel 3.7, artikel 3.8, eerste lid en/of artikel 3.9 van de Parkeerverordening 2016.

 • 4.

  Privéparkeergelegenheid: een parkeergelegenheid die niet openbaar toegankelijk is dan wel anderszins voor de aanvrager vrij wordt gehouden.

 • 5.

  Beroep en/of bedrijf uitoefenen:

  • a.

   De rechtspersoon of de natuurlijke persoon onder wiens verantwoordelijkheid de beroeps- en/of bedrijfsuitvoering plaatsvindt;

  • b.

   Activiteiten die zowel op commerciële als op niet-commerciële basis plaatsvinden;

  • c.

   Maten van een maatschap gevestigd op één adres worden samen als één zakelijk belanghebbende aangemerkt.

 • 6.

  Kamerbewoner: bewoner van een niet-zelfstandige woning.

 • 7.

  Binnenstad: het gebied dat is begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaer-haven.

 • 8.

  Overige centrumgebied: het gebied om de binnenstad heen dat is begrensd door de A28, Ceintuurbaan, Leo Majoorlaan, Hortensiastraat en fiets- en voetgangerstunnel, IJsselallee en A28.

 • 9.

  Parkeerkaart: het vergunningbewijs dat zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig moet zijn aangebracht dat de barcode en het nummer van de kaart buiten het voertuig leesbaar zijn.

 • 10.

  Catering: een bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het bezorgen van gerechten en maaltijden die met bederfelijke verse waren door het cateringsbedrijf zijn bereid. De bereiding moet plaats hebben gevonden in het pand in de binnenstad, waardoor de bezorging vanuit dat pand moet plaatsvinden. De bezorging moet binnen een uur, omdat de toestand/smaak van de bereide gerechten en maaltijden binnen een uur na bereiding aantoonbaar vermindert qua smaak en temperatuur. De catering moet aantoonbaar een vast onderdeel van de bedrijfsactiviteit uitmaken.

 • 11.

  Makelaardij: een makelaardij in onroerende goederen.

 • 12.

  Voldoende bijbehorende eigen parkeergelegenheid: In, op, of onder het bouwwerk, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk behoort, dan wel binnen een straal van 100 meter in de binnenstad en 600 meter in de schilwijken, wordt in voldoende parkeerruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van motorvoertuigen door gebruikers van het bouwwerk voorzien volgens de vereisten uit het bestemmingsplan, de Bouwverordening en de Nota Parkeernormen.

Hoofdstuk 2 Indeling in sectoren en definities

Artikel 2 Sectoren

Het gebied waarbinnen de weggedeelten liggen die bestemd zijn voor het parkeren alleen door vergunninghouders (artikel 2.1 Parkeerverordening 2016) is in sectoren verdeeld.

Artikel 3 Begrenzing sectoren

De grenzen van de in artikel 2 bedoelde sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 zijn:

 • 1.

  Kerkstraat (huisnummers 16 tot en met 43), Diezerstraat (oneven huisnummers en even nummers vanaf nummer 114), Melkmarkt (even huisnummers), Rodetorenplein, Schuttevaerhaven, Achtergracht tot aan Kerkstraat en Ter Pelkwijkpark huisnummers 22 t/m 60.

 • 2.

  Rodetorenplein (alle huisnummers), Melkmarkt (oneven huisnummers), Diezerstraat (even huisnummers t/m huisnummer 112), Kerkstraat (huisnummers 1 tot en met 15), Hagelstraat en Stadsgracht tot aan Rodetorenplein.

 • 4.

  Stockholmstraat ter hoogte van huisnummers 44 tot en met 72.

 • 5.

  Willemskade (huisnummers 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnummers 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk tussen Merelstraat en Leeuwerikstraat tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg tot aan Willemskade.

 • 6.

  Stationsweg (even huisnummers), Westerlaan, Willemskade en Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

 • 7.

  Stationsweg (oneven huisnummers), Oosterlaan, van Karnebeekstraat (alle huisnummers), Burgemeester van Roijensingel tot aan Stationsweg.

 • 8.

  Almelose Kanaal (tussen Groot Wezenland en Koelwaterkanaal) en Groot Wezenland (huisnummers 30 tot en met 41 en woonschepen) tot aan Almelose Kanaal.

 • 9.

  Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Minervalaan, Rembrandtlaan, Esdoornstraat, Diezerenk, Larixstraat oneven t/m huisnummer 9 en even t/m huisnummer 26, Plataanstraat, Kastanjestraat, Iepenstraat even t/m huisnummer 80 en oneven t/m huisnummer 77, Beuken-straat even t/m huisnummer 112 en oneven t/m huisnummer 117, Wilgenstraat even t/m huisnummers 54 en oneven t/m huisnummer 51, Populierenstraat,(Moerbeistraat ook), Bisschop Willebrandlaan oneven huisnummers 1 t/m 97 en huisnummer 26, Vechtstraat even t/m huis-nummer 68 en oneven t/m huisnummer 93, Thomas à Kempisstraat even t/m huisnummers 90 en oneven t/m huisnummer 117, Diezerkade, Burgemeester Drijbersingel, Schuttevaerkade, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade tot aan Govert Flinckstraat.

 • 10.

  Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt (inclusief woonschepen) tot aan Rhijnvis Feithlaan.

 • 12.

  Van Karnebeekstraat (is buitengrens: Van Karnebeekstraat zelf valt onder sector 7), Groot Wezenland, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg, Ten Oeverstraat (tot aan Van Cuylenburchstraat), (Grasdorpstraat valt binnen het gebied, Van Cuylenburchstraat valt er buiten), Assendorperdijk 1 en even huisnummers t/m 128, Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat, Assendorperstraat t/m even huisnummers 232 en oneven t/m huisnummer 357 Begoniastraat, Deventerstraatweg t/m huisnummer 155 tot aan de Van Karnebeekstraat(buitengrens), inclusief het Parkeerterrein Van Karnebeekstraat oostzijde P2.

 • 13.

  De Philosofenallee.

 • 14.

  Autodateplaatsen: één op Potgietersingel (1); één op het parkeerterrein Azaleapark (2); één in de Terborghstraat (3); één ter hoogte van de Bisschop Willebrandlaan 91 (4); één aan de noordzijde van de Herfterweg tegenover Herenweg 2-1 (5); één op de hoek Provincieroute-Stadhouderlaan ter hoogte van Stadhouderlaan 37 (6); één ter hoogte van Stokmeesterlaan (7); één ter hoogte van Amer 252 (8); één ter hoogte van Assendorperdijk 294 (9); één ter hoogte van Tiendschuurstraat 66 (10); één op de Bachlaan tegenover het winkelcentrum (11); één op het parkeerterrein Hedon (12); één ter hoogte van Celestraat 1 (13); één ter hoogte van Emmawijk 11 (14); één ter hoogte van Groot Weezenland ter hoogte van Kerkbrugje (15); één op het parkeerterrein Wilheminasingel (16); één op de Abel Tasmanstraat(17); één op de Oosterlaan nabij de hoek met de Van Karnebeekstraat (18); één op het parkeerterrein tegenover de Palestrinaflat (19) en één op de Backermarcke nabij de Commissarislaan (20).

Artikel 4 Reikwijdte parkeervergunning

 • 1a. In de sectoren 1, 2, 4, 6, 7, en 8 mag met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders binnen de desbetreffende sector;

 • 1b. In sector 1 mag met een parkeervergunning in aanvulling op 1a worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen langs de Thorbeckegracht en de Badhuiswal;

 • 1c. In sector 2 mag met een parkeervergunning in aanvulling op 1a worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen op de Potgiersingel en het Van Nahuysplein;

 • 1d. Vergunninghouders van sector 7 mogen hun parkeervergunning in aanvulling op 1a parkeren op de parkeerapparatuurplaatsen van het oostelijk deel van het Parkeerterrein van Karnebeekstaat (P2);

 • 2. In de sectoren 5, 9, 10, 12 en 13 kan met een parkeervergunning worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de desbetreffende sector;

 • 3. Een vergunning kan in afwijking van hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid slechts voor één of meerdere nadere aangegeven parkeerplaatsen in de betreffende sector geldig zijn;

 • 4. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een vergunning voor één of meerdere nadere aangewezen delen van een sector niet geldig zijn;

 • 5 In de sectoren 1, 2, 6, 7, 8 en 14 geldt het vergunninghoudersparkeren alle dagen van de week, gedurende 24 uur per dag;

 • 6. In sector 4 is het vergunninghoudersparkeren van toepassing op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;

 • 7. Het parkeerregime geldt in de sectoren 5, 9, 12 en 13 op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00, op koopavonden tot 21.00 uur, en op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur;

 • 8. Het parkeeregime geldt in sector 10 op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur en op koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur;

 • 9. Als activiteiten plaatsvinden in de betreffende sector dan wel op de betreffende parkeeraccommodatie, waardoor het niet mogelijk is daar te parkeren,kunnen aan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk 3. Aanvragen, uitgifte en gebruik vergunningen

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een parkeervergunning moet elektronisch of schriftelijk worden ingediend. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens en bescheiden, zoals de vermelding van het kenteken.

 • 2.

  Aanvragen om een vergunning worden elektronisch ingediend en verwerkt via de website www.zwolle.nl. Besluiten hierop worden elektronisch of schriftelijk verzonden. Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag worden verstrekt, moeten geleverd zijn in een van de volgende bestandsformaten:

  • a.

   scans: TIFF, JPG, PDF/A-1b en PDF 1.4

  • b.

   officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

 • 3.

  Voor schriftelijke indiening moet het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier worden gebruikt en moeten de daarbij benodigde gegevens en bescheiden fysiek dan wel elektronisch worden aangeleverd Dit formulier met gegevens en bescheiden moet na het maken van een afspraak worden ingediend bij de balie van het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Artikel 6 Maximum aantal voertuigen waarvoor een vergunning geldig kan zijn en activeren kenteken

 • 1.

  Een vergunning wordt verstrekt voor een motorvoertuig waarvan het kenteken in de vergunning is vermeld.

 • 2.

  In de gevallen dat een vergunning is verstrekt voor meerdere motorvoertuigen is deze slechts voor één van deze motovervoertuigen tegelijk geldig. Het motorvoertuig dat bij het kenteken hoort waarvoor de vergunning wordt gebruikt, moet – als er sprake is van meerdere kentekens op één vergunning – voor het gebruik van de vergunning elektronisch te zijn geactiveerd via de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl. De vergunning kan alleen voor dit kenteken worden gebruikt als dit kenteken is geactiveerd.

 • 3.

  Een vergunning voor een bewonersbelanghebbende kan worden verleend voor maximaal twee motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.;

 • 4.

  In de sectoren 1 en 2 kan de houder van het eerste en tweede motorvoertuig waarvoor de vergunning geldig is, verschillen, als deze allebei op het opgegeven adres in het bevolkingsregister staan geregisteerd en ook allebei als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

 • 5.

  Een vergunning voor een zakelijk belanghebbende kan worden verleend voor maximaal vijf motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

Artikel 7 Maximum aantal te verlenen vergunningen per sector

 • 1.

  In de sectoren 6, 7, en 8 kunnen maximaal 25% meer vergunningen worden verleend dan het aantal vergunninghoudersplaatsen in de betreffende sector;

 • 2.

  In sector 1 kunnen maximaal 349 vergunningen worden verleend en in sector 2 kunnen maximaal 363 vergunningen worden verleend.

 • 3.

  In sector 4 (Stockholmstraat 44 t/m 72) kunnen maximaal 26 vergunningen worden verleend.

 • 4.

  In sector 5 (Kamperpoort) kan per parkeerapparatuurplaats maximaal 0,8 vergunning worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 5.

  In sector 9 (Dieze) kunnen maximaal 2.539 vergunningen worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld;

 • 6.

  In sector 12 (Assendorp) kunnen maximaal 1.652 vergunningen worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

 • 7.

  In de sectoren 10 en 13 kan per parkeerapparatuurplaats maximaal 0,9 vergunning worden verleend. Hierbij worden de verleende bezoekersvergunningen niet meegeteld.

Artikel 8 Wachtlijst

 • 1.

  Als het maximum aantal te verlenen vergunningen is bereikt, wordt een aanvrager die aan de criteria voor het verkrijgen van een parkeervergunning (belanghebbende) voldoet op een wachtlijst voor de desbetreffende sector geplaatst;

 • 2.

  Voor een wachtlijst wordt de volgende puntentelling tussen de categorieën belanghebbenden gehanteerd:

  • a.

   bewoners tevens zakelijk belanghebbende eerste vergunning: 26 punten

  • b.

   bewonersbelanghebbende boven de 25 jaar eerste vergunning: 24 punten

  • c.

   bewonersbelanghebbende jonger dan 25 jaar eerste vergunning: 12 punten

  • d.

   zakelijk belanghebbende: 18 punten

  • e.

   bewoner tevens zakelijk belanghebbende tweede vergunning: 12 punten

  • f.

   bewonersbelanghebbende boven de 25 jaar tweede vergunning: 8 punten

  • g.

   bewonersbelanghebbende jonger dan 25 jaar tweede vergunning: 4 punten

  • h.

   zakelijk belanghebbende tweede vergunning: 10 punten

 • 3.

  Voor iedere maand die een belanghebbende op de wachtlijst staat, worden twee punten aan het puntenaantal toegevoegd. Degene die de meeste punten heeft, komt het eerst voor een vergunning in aanmerking. Bij een gelijk aantal punten heeft de belanghebbende van categorie a, die het langst op de wachtlijst staat, voorrang. De prioriteitsvolgorde correspondeert vervolgens met de letters van de verschillende categorieën.

Artikel 9 Gebruik parkeerkaart

Als bij de vergunning een parkeerkaart is afgegeven, moet deze zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig zijn aangebracht dat de kaart buiten het voertuig leesbaar is.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden

Artikel 10 Algemeen

 • 1.

  Aanvragers die zowel bewoners- als zakelijk belanghebbende op één adres zijn, komen voor maximaal één vergunning in aanmerking.

 • 2.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een motorvoertuig dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter.

 • 3.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 11 Voorwaarden bewonersvergunning

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij:

  • a.

   niet over een privéparkeergelegenheid op het woonadres kunnen beschikken. Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anders ter beschikking kan staan van de aanvrager (zoals het Maagjesbolwerk). Dit geldt niet voor bewoners van Het Eiland. Zij komen wel voor een parkeervergunning in aanmerking, en;

  • b.

   feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in het bevolkingsregister zijn geregistreerd (bewonersbelanghebbende). Bewonersbelanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij wonen, en;

  • c.

   niet wonen in een gebouw dat is gerealiseerd zonder voldoende bijbehorende eigen parkeergelegenheid, zoals de gebouwen (voormalig) Harm Smeengekade 20 en het Begijnehof in de parkeersector Kamperpoort. De bewoners hiervan komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 2.

  In de sectoren 4 tot en met 13kan een tweede parkeervergunning per zelfstandige woning worden verleend als

  • a.

   op het opgegeven adres in ieder geval twee personen in het bevolkingsregister staan geregistreerd, die ieder als houder van een motorvoertuig kunnen worden aangemerkt én

  • b.

   het maximum aantal te verlenen vergunningen als genoemd in artikel 7 nog niet is bereikt én

  • c.

   er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privé parkeerplaatsen.

 • 3.

  In de sectoren 4 tot en met 13 wordt maximaal één vergunning per niet-zelfstandige woning verleend.

 • 4.

  Een bewoner komt voor het faciliteren van nodige mantelzorg in diens woning voor maximaal één extra parkeervergunning in aanmerking als een vergoeding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ontvangen. Deze vergunning wordt voor maximaal vijf kentekens uitgegeven.

Artikel 12 Voorwaarden bedrijvenvergunning

 • 1.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderszins blijkt dat het één eigenaar betreft of dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt maximaal één vergunning verleend. Een dergelijke situatie wordt beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 2.

  Aanvragers komen voor een bedrijvenvergunning om in een sector te parkeren in aanmerking als zij:

  • a.

   niet over een privéparkeergelegenheid op het werkadres kunnen beschikken. Aan het beschikken over een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men werkzaam is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of ander ter beschikking kan staan van de aanvrager (zoals het Maagjesbolwerk), en;

  • b.

   feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd(zakelijk belanghebbende, en;

  • c.

   niet gevestigd zijn in een gebouw dat is gerealiseerd of gewijzigd zonder voldoende bijbehorende eigen parkeergelegenheid, zoals de gebouwen (voormalig) Harm Smeengekade 20 en het Begijnehof in de parkeersector Kamperpoort. De hierin gevestigde bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 3.

  Zakelijk belanghebbenden komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in de sector waar zij een beroep en/of bedrijf uitoefenen.

 • 4.

  Er kunnen 50 bedrijvenvergunningen in de binnenstad, sectoren 1 en 2, worden verleend.

 • 5.

  Voor een bedrijvenvergunning in sector 1 of 2 komen in aanmerking: apothekers en bloemisterijen, catering-, reproductiebedrijven en/of drukkerijen die hun handelsproducten vanuit hun hoofdvestiging die gelegen is binnen sector 1 of 2 bezorgen en makelaardijen met de hoofdvestiging gelegen binnen sector 1 of 2, als aannemelijk is dat de bedrijfsvoering regelmatige ritten noodzaakt en dat het economisch belang van de bedrijven dermate zwaarwegend is dat een bedrijvenvergunning binnen sector 1 of 2 noodzakelijk is.

 • 6.

  In de sectoren 4 tot en met 13kan aan een zakelijk belanghebbende een tweede parkeervergunning worden verleend als:

  • a.

   naar het oordeel van burgemeester en wethouders is aangetoond dat voor nader te omschrijven bedrijfsdoeleinden per dag gemiddeld met elk van de twee auto´s meer dan vier keer van het zakenadres moet worden gegaan. Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden voorafgaand aan de vergunningaan-vraag, gemaakte ritten worden gevraagd. Dit overzicht moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten.

  • b.

   het maximum aantal te verlenen vergunningen als genoemd in artikel 7 nog niet is bereikt én

  • c.

   er niet wordt beschikt of kan worden beschikt over twee of meer privé parkeerplaatsen.

 • 7.

  In de sectoren 4 tot en met 13komt een kamerverhuurbedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd voor een parkeervergunning in aanmerking.

Hoofdstuk 5. Bezoekersvergunning

Artikel 13 Bezoekersdagkaart sectoren 4, 6, 7 en 8

 • 1.

  In de sectoren 4, 6, 7 en 8 kan per woning maximaal één bezoekersvergunning, bezoekersdagkaart genoemd, worden verleend.

 • 2.

  Met de bezoekersdagkaart kan de aanvrager het bezoek laten parkeren op vergunninghouderparkeerplaatsen binnen de betreffende sector .

 • 3.

  De bezoekersdagkaart kan voor maximaal drie aaneengesloten dagen per week worden verleend.

 • 4.

  Kamerbewoners komen ook voor een bezoekersdagkaart in aanmerking.

 • 5.

  Bij een overlijden of huwelijk kunnen in de sectoren 4, 6, 7 en 8 per woning maximaal tien bezoekersdagkaarten worden verleend voor de dag van de plechtigheid, zodat de stoet vanaf het huis kan vertrekken.

Artikel 14 Bezoekersvergunning sectoren 1, 2, 5, 9, 10, 12 en 13

 • 1.

  In de sectoren 1, 2, 5, 9, 10, 12 en 13 kan per zelfstandige woning maximaal één bezoekersvergunning worden verleend. Aanvragers komen voor een bezoekersvergunning in de sector in aanmerking als zij feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in het bevolkingsregister zijn geregistreerd.

 • 2.

  Met de bezoekersvergunning kan de aanvrager in de sectoren 1 en 2 het bezoek 6 uur per week laten parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen binnen de betreffende sector en de aanvrager in de sectoren 5, 9, 10, 12 en 13 kan het bezoek 16 uur per week laten parkeren op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de betreffende sector . In sector 1 mag met een bezoekersvergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen langs de Thorbeckegracht en de Badhuiswal. In sector 2 mag met een bezoekersvergunning ook worden geparkeerd op de parkeerapparatuurplaatsen op de Potgietersingel en het Van Nahuysplein;

 • 3.

  Kamerbewoners komen ook voor een bezoekersvergunning in aanmerking. .

 • 4.

  Bij een overlijden of een huwelijk kunnen in de sectoren 5, 9, 10, 12 en 13 per woning maximaal tien bezoekersdagkaarten worden verleend voor de dag van de plechtigheid, zodat de stoet vanaf het huis kan vertrekken.

Hoofdstuk 6. Specifieke beroepen

Artikel 15 Voorwaarden en overige bepalingen

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.6 van de Parkeerverordening 2016 in aanmerking als zij het beroep en/of bedrijf uitoefenen van huisarts, verloskundige, kraamverzorging of thuiszorg waardoor zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep of bedrijf in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats.

 • 2.

  Als meerdere medewerkers in de hoedanigheid van huisarts, verloskundige, medewerker kraamzorg of thuiszorg aan een beroep en/of bedrijf zoals genoemd in het eerste lid verbonden zijn, kunnen zij allen voor een vergunning in aanmerking komen, als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in meerdere sectoren meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats en houder zijn van een motorvoertuig.

 • 3.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghoudersplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 4.

  De vergunning kan worden verleend voor parkeren in de wijk waar de specifieke beroepsbeoefenaar als bewoner of gevestigd staat ingeschreven, of waar de specifieke beroepsbeoefe-naar zijn/haar zorg verleent en kan ook worden verleend voor parkeren in de gehele gemeente.

Hoofdstuk 7 Vergunningen voor storing, onderhoud en reparatie

Artikel 16 Voorwaarden en overige bepalingen

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning op grond van artikel 3.7 van de Parkeerverordening 2016 om in alle sectoren te mogen parkeren in aanmerking als zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de uitoefening van hun beroep en/of bedrijf in meerdere sectorenmeer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft hun aanvang, tijdsduur en plaats (bedoeld voor aannemers, installateurs, schilders, e.d.).

 • 2.

  Daartoe kan een overzicht van alle, over een periode van twee maanden voorafgaand aan de vergunningaanvraag, gemaakte ritten worden gevraagd.

 • 3.

  Het overzicht als bedoeld in het tweede lid moet dag, datum, tijdstip vertrek, bestemming, tijdstip terugkomst en afgelegde kilometers omvatten.

 • 4.

  Met deze vergunning mag worden geparkeerd op de vergunninghoudersplaatsen en op de parkeerapparatuurplaatsen binnen de sector waar men op dat moment werkzaam is.

 • 5.

  De vergunning mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig dat direct noodzakelijk is voor de uitvoering van de storings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.

Hoofdstuk 8 Autodate

Artikel 17 Voorwaarde

 • 1.

  Vergunningen voor autodate worden alleen verstrekt aan bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen voor autodate zoals vastgelegd door de Stichting Gedeeld Autogebruik.

 • 2.

  Vergunningen worden verstrekt voor een in de vergunning vermelde autodateplaats.

Hoofdstuk 9 Abonnementen parkeeraccommodaties

Artikel 18 Voorwaarden en overige bepalingen abonnementen

 • 1.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een abonnement volgens de onderstaande volgorde van belangrijkheid, als zij

 • a.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Parkeerverordening 2016, met een vestiging binnen sector 1 of 2 en die kunnen aantonen een motorvoertuig voor de uitoefening van diens beroep en/of bedrijf nodig te hebben;

 • b.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, eerste lid van de Parkeerverordening 2016, woonachtig in sector 1 of 2 en indien op het opgegeven adres al een bewonersparkeervergunning is aangevraagd maar niet verleend (wachtlijst;)

 • c.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, derde lid van de Parkeerverordening 2016, en de beroepsoefenaar of het bedrijf is gevestigd is sector 1 of 2 en die een motorvoertuig voor het woon-werkverkeer nodig hebben en die voldoen aan de voorschriften genoemd onder artikel 19, eerste en tweede lid (carpool ) voor maximaal tien abonnementen per bedrijf;

 • d.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, derde lid van de Parkeerverordening 2016 en die een motorvoertuig voor het woon-werkverkeer nodig hebben waarvoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders ander vervoer dan het motorvoertuig geen alternatief is. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een goede openbaar vervoersvoorziening, dat wil zeggen:

 • 1.

  de reistijd per openbaar vervoer is minder dan twee maal de reistijd per auto;

 • 2.

  de frequentie van het openbaar vervoer is minimaal een keer per uur;

 • 3.

  op het tijdstip dat de werktijd in het algemeen aanvangt en/of eindigt, is er aanbod van openbaar vervoer;

 • e.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, eerste lid van de Parkeerverordening 2016, woonachtig in de binnenstad en en niet woonachtig in een zelfstandige woning (kamerbewoner) voor maximaal één abonnement per bewoner;

 • f.

  Horen tot de categorie bedoeld in artikel 3.9, eerste lid van de Parkeerverordening 2016 indien op het opgegeven adres geen bewonersparkeervergunning kan worden verleend op grond van artikel 11, lid 1, sub c van deze Regeling (de Nulvergunningenoptie);

 • g.

  Standwerker zijn op de warenmarkt die vrijdags en zaterdags in de binnenstad gehouden wordt. Dit abonnement is alleen geldig op de Schuttevaerkade op vrijdag en/of zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur;

 • 2.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderzins blijkt dat het één eigenaar betreft dan wel dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt de situatie beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 3.

  Aanvragers komen alleen voor een abonnement in aanmerking als zij:

 • a.

  niet over een privéparkeergelegenheid op het bewoners, werk- of vestigingsadres kunnen beschikken. Aan het beschikken over een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woont of werkzaam is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anderszins ter beschikking kan staan van de aanvrager (zoals het Maagjesbolwerk), en;

 • b.

  als beroep of bedrijf feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd (zakelijk belanghebbende);

 • 4.

  Aan een aanvrager kan maximaal één abonnement worden verleend.

 • 5.

  Aan een aanvrager, beroep of bedrijf, kan naar het oordeel van burgemeester en wethouders, afhankelijk van de grootte en de aard van het bedrijf en de grootte van de betreffende parkeeraccommodatie of het aantal parkeerapparatuurplaatsen in de betreffende sector, maximaal vierabonnementen worden verleend en maximaal tien voor de overige in het eerste lid genoemde categorieën;

 • 6.

  De parkeeraccommodaties waar met een abonnement kan worden geparkeerd, zijn:

Parkeeraccommodatie

Aantal parkeerapparatuurplaatsen

Maximale uitgifte abonnementen

Artikel 18 eerste lid beroep/bedrijf met uitzondering van sub a

Noordereiland

637

35% (223)

Ma/vr 9-18.00 uur

Diezerpoort

600

50% (300)

Ma/vr 9-20.00 uur

Turfmarkt

275

50% (137)

Ma/vr 9-20.00 uur

Emmawijk

204

50% (102)

Ma/vr 9-20.00 uur

Burgemeester van Roijensingel

190

100

Ma/vr 9-20.00 uur

Albert Cuypstraat

43

50% (21)

Ma/vr 9-20.00 uur

Schuttevaerkade

97

50% (43)

Ma/vr 9-20.00 uur

Van Karnebeekstraat P2 Oostzijde

120

50% (60)

Ma/vr 9-20.00 uur

Assendorperstraat

86

35% (30)

Ma/vr 9-20.00 uur

Pannekoekendijk

Uit sector 1, 2 en 5 en alleen als het maximaal uit te geven abonnementen voor Noordereiland, Turfmarkt en Emmawijk is bereikt

85

40% (34)

Ma/vr 9-20.00 uur

’t Streekien

75

50% (37)

Ma/vr 9-20.00 uur

Lübeckgarage voor NS jaarkaarthouder

175

35% (61)

Ma/vr 9-20.00 uur

 • 7. Op de parkeeraccommodaties Noordereiland, Assendorperstraat en Lübeckgarage kan per locatie maximaal 35% van het aantal parkeerplaatsen aan abonnementen uitgegeven. Op de parkeeraccommodaties Diezerpoort, Turfmarkt, Emmawijk, Albert Cuypstraat, Schuttevaerkade en ‘t Streekien kan per locatie maximaal 50% van het aantal parkeerplaatsen aan abonnementen worden uitgegeven. Voor de parkeeraccommodatie Burgemeester van Roijensingel geldt een maximum van 100 abonnementen en voor de parkeeraccommodatie Pannekoekendijk een maximum van 40%.

 • 8. Aanvragers voor een abonnement op de Pannekoekendijk komen hiervoor alleen in aanmerking als men woonachtig is in sector ,1, 2 of 5 en als het maximaal aantal uit te geven abonnementen voor Noordereiland, Turfmarkt en Emmawijk is bereikt.

 • 9. Aanvragers die in het bezit zijn van een NS-jaarkaart komen in aanmerking voor een abonnement in de Lübeckgarage.

Artikel 19 Carpool

 • 1.

  Van het maximaal aantal uit te geven abonnementen genoemd op basis van artikel 3.9, derde lid van de Parkeerverordening 2016 (abonnement carpool) op de parkeeraccommodaties Noordereiland, Emmawijk en Turfmarkt wordt maximaal 10% van het aantal parkeerplaatsen per locatie gereserveerd voor aanvragers die in het bezit zijn van een carpoolverklaring, zoals bedoeld in het tweede lid.

 • 2.

  De carpoolverklaring moet worden ingeleverd bij de gemeente Zwolle en wordt goedgekeurd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de bestuurder van de auto rijdt niet in een auto van de zaak;

 • b.

  de enkele reisafstand woon-werk is voor de bestuurder meer dan tien kilometer. De afstand wordt gemeten langs de meest gebruikelijke weg;

 • c.

  de bestuurder neemt zowel op de heen- als de terugreis één of meer meerijders mee over een afstand van tenminste tien kilometer. De afstand wordt gemeten langs de meest gebruikelijke weg voor het vervoermiddel dat de bestuurder gebruikt;

 • d.

  de meerijregeling is schriftelijk vastgelegd. Bijvoorbeeld in een schriftelijke meerijovereenkomst die door alle betrokkenen is ondertekend.

 • 3.

  Om te kunnen voldoen aan deze voorschriften moet de aanvrager een verklaring volgens het model uit de bijlage van deze regeling invullen en samen met de meerijder(s) ondertekenen.

Artikel 20 Inwerkingtreding, intrekking en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Parkeervergunningen 2016.

 • 2.

  De Regeling Parkeervergunningen 2016 treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Regeling voor het aanvragen van parkeervergunning voor het jaar 2015, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 19 mei 2015, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de Regeling Parkeervergunningen 2016 in werking is getreden.

 • 4.

  Bestaande vergunningen die zijn verleend voor 1 maart 2016 en die op basis van deze regeling niet meer verleend kunnen worden, blijven tot uiterlijk 1 januari 2017 geldig, mits de aanvrager aan de voorwaarden uit de Regeling zoals genoemd in lid 2 blijft voldoen, of totdat deze vergunningen worden ingetrokken.

Bijlage: modelverklaring carpooling

Ondergetekenden

…………………………………………………

(naam aanvrager en bestuurder)

wonende te

…………………………………………………

(adres en woonplaats)

werkende te

…………………………………………………

(adres en woonplaats

en

 

…………………………………………………

(naam meerijder(s))

wonende te

…………………………………………………

(adres en woonplaats)

werkende te

…………………………………………………

(adres en woonplaats

verklaren gedurende het jaar ..…. gedurende .... (aantal) dagen per week in een auto, niet zijnde een auto van de zaak, met elkaar mee te rijden

vanuit

…………………………………………………

(adres woning)

naar

…………………………………………………

(adres werk)

De bestuurder neemt zowel op de heen- als de terugreis bovengenoemde meerijder mee. De enkele reisafstand woon-werk bedraagt gemeten langs de meest gebruikelijke weg meer dan 10 km.

…………………………………

(plaats)

…………………………………

(datum)

………………………………….

 

………………………………….

Handtekening aanvrager en bestuurder

 

Handtekening meerijder

Voorschriften parkeervergunning, bezoekersvergunning en abonnementen parkeeraccommodaties

 

Artikel 1. Beperking straten parkeervergunningen en bezoekersvergunning

Met de parkeervergunning en de bezoekersvergunning kan worden geparkeerd in de straten gelegen binnen de grenzen van de sector met uitzondering van de volgende straten/straatdelen:

 • 1.

  Sector 5:

 • -

  Nachtegaalstraat ter hoogte van huisnummers. 1 tot en met 5, Hoogstraat ter hoogte van huisnummers. 10 tot en met 20, Harm Smeengekade ter hoogte van huisnummers. 8, 9, 18 en 20 en Willemskade ter hoogte van huisnummer. 1 van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;

 • -

  parkeerterrein Pannekoekendijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;

 • 2.

  Sector 9:

 • -

  Thomas a Kempisstraat beide zijden, Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummers 7 tot en met 13 en 53 tot en met 61, Diezerkade ter hoogte van huisnummers 7 tot en met 16, Vechtstraat ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 57 en 2 tot en met 68 en Vermeerstraat ter hoogte van huisnummers 57, 58, 59 en 60 van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;

 • -

  Diezerplein beide zijden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;

 • -

  Vechtstraat 70-110, van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en op koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;

 • 3.

  Sector 10: parkeerterrein Blekerswegje: het deel ter hoogte van Blekerswegje 1A t/m 2 van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur. Op de parkeervakken van het Blekerswegje die direct aan de stadsgracht grenzen, mag wel altijd met de parkeervergunning worden geparkeerd;

 • 4.

  Sector 12: Assendorperstraat ter hoogte van huisnummers 1 t/m 150, beide zijden van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur.

   

Artikel 2. Verplichtingen en rechten houder

 • 1.

  De houder van een parkeervergunning, een bezoekersvergunning en of parkeerabonnement is verplicht:

 • -

  Een adres- en kentekenwijzigingen direct door te geven;

 • -

  De parkeervergunning, de bezoekersvergunning op te zeggen zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorschriften voor het verstrekken ervan. Dit is onder meer het geval, wanneer men verhuist en of bij een parkeervergunning en abonnement wanneer men geen houder/eigenaar van een motorvoertuig meer is. 

 • 2.

  Wijzigingen en opzeggingen moeten bij voorkeur elektronisch worden doorgegeven via www.zwolle.nl of telefonisch op werkdagen op telefoonnummer 14038 tussen 09.00 en 16.00 uur. U kunt ook een email sturen naar postbus@zwolle.nl.

 • 3.

  De parkeervergunning, bezoekersvergunning en het abonnement kan worden ingetrokken als de houder handelt in strijd met de eraan verbonden voorschriften.

 • 4.

  Bij activiteiten in een parkeersector en of op een parkeeraccommodatie waarvoor de gemeente de parkeervergunning en of het abonnement heeft verleend en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kan aan het hebben van een parkeervergunning en of parkeerabonnement geen rechten worden ontleend.

 • 5.

  Voor een parkeerkaart, -pas of druppel verstrekt bij een parkeervergunning of abonnement geldt dat bij verlies of vermissing ervan de kosten van een mogelijk vervangende kaart, pas/druppel voor rekening zijn van de vergunninghouder.