Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Experiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExperiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven
CiteertitelExperiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn in Zwolle de sluitingstijden van de horeca ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 1:9, 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201701-12-2017wijziging artikel 3

18-07-2017

gmb-2017-127609

bb 2017-07.18
01-08-201625-07-2017nieuwe regeling

20-06-2016

Gemeenteblad 4 juli 2016

bb 2016-06.20

Tekst van de regeling

Intitulé

Experiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven

Gemeente Zwolle, verlenging experiment vrijgeven horecabedrijven.

De burgemeester van de gemeente Zwolle heeft op 18 juli 2017 besloten de periode van het Experiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven, te verlengen tot 1 december 2017. Dit gelet op de artikelen 1:9 en 2:29, eerste en vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Zwolle 2015 (APV Zwolle). Dit besluit treedt 25 juli 2017 in werking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle.

Bovendien ligt dit besluit ter inzage bij de informatiebalie in het Stadskantoor en is dit besluit te raadplegen via www.zwolle.nl/gemeentelijke regelgeving/beleidsregels openbare orde.

 

Experiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven

Artikel 1 Werkingssfeer experiment

 • 1.

  De burgemeester besluit tot een experiment dat inhoudt dat in afwijking van artikel 2:29, eerste en vierde lid, APV Zwolle, het sluitingstijdstip van openbare inrichtingen niet van toepassing is, indien de houder van de openbare inrichting voldoet aan de volgende voorwaarden en eisen:

  • a.

   de houder, niet zijnde houder van een cafetaria of snackbar, die in het bezit is van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet laat geen bezoekers toe tussen 04:00 uur en 08:00 uur, onverminderd de mogelijkheid om voor reeds aanwezige bezoekers geopend te zijn.

  • b.

   de houder van een cafetaria of snackbar die in het bezit is van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet of een houder van een cafetaria of snackbar zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid van de Drank- en Horecawet verstrekt tussen 04:00 uur en 08:00 uur geen alcoholhoudende dranken.

  • c.

   de houder van een openbare inrichting die na 03:00 uur voor het publiek geopend is, dient bij de in/uitgang van de openbare inrichting een persoon aanwezig te hebben die voldoet aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

 • 2.

  Het in het eerste lid onder a en b genoemde is niet van toepassing op paracommerciële rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 1, twaalfde gedachtestreepje van de Drank- en horecawet en op openbare inrichtingen waar beheersmaatregelen zijn getroffen.

Artikel 2 Werkingsgebied

Het experiment geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Zwolle.

Artikel 3 Tijdsduur experiment

Het experiment geldt voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 december 2017.

Tussentijdse aanpassing van de voorwaarden en eisen door de burgemeester is toegestaan indien hiertoe aanleiding bestaat binnen de kaders van het raadsbesluit van 4 april 2016.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Experiment vrijgeven sluitingstijden horecabedrijven.