Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014
CiteertitelVerordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Helmond 2014, Bijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Telecommunicatieverordening Helmond 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Telecommunicatiewet, art. 5.4, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2014nieuwe regeling

03-06-2014

Gemeenteblad, 2014, 35112

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ONDERGRONDSEINFRASTRUCTUUR (VOI) HELMOND 2014

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet;

 

besluit:
  • 1.

    vast te stellen de Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014

  • 2.

    in te trekken de Telecommunicatieverordening Helmond 2010.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juni 2014.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

13 juni 2014

de gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Helmond 2014

Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Helmond 2014, Bijlage