Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Nota standplaatsenbeleid 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota standplaatsenbeleid 2015
CiteertitelNota standplaatsenbeleid 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota standplaatsenbeleid 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2015nieuwe regeling

19-05-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 28-05-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota standplaatsenbeleid 2015

Tweede herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011

De Nota Standplaatsenbeleid 2015 betreft een tweede herziening van de nota uit 2011. Het bevat de volgende wijzigingen:

 

  • Seizoenstandplaatsen worden aangevraagd voor minimaal 3 maanden en zijn maximaal 6 maanden geldig (was drie maanden);

  • Besluit van 13 februari 2014 m.b.t. politieke partijen is opgenomen: politieke partijen mogen één keer per 4 weken, maximaal 13 keer per jaar een tijdelijke standplaats innemen (voor andere tijdelijke standplaatsen geldt één keer per 6 weken);

  • Bij meerdere aanvragen voor één locatie voor een seizoenstandplaats wordt jaarlijks eenloting gehouden, in aanwezigheid van de betrokken ondernemers, door burgemeester ofwethouder;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Broekpolder, nabij Klauterwoud en jaarstandplaats bij Watersportweg ter hoogte van fietsbrug;

  • Extra seizoenstandplaats in het Centrum;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Westwijk op Plein West;

  • Nieuwe seizoenstandplaats in de Holy op De Loper;

  • De jaarstandplaats aan de Westhavenkade komt te vervallen (overgangsregeling).

     

Nota standplaatsenbeleid 2015

Nota standplaatsenbeleid 2015