Regelingen van Gemeente Wageningen

RegelingDatum inwerkingtreding
Regeling ontheffingen voetgangerszone centrum4/1/2008
Verordening Rekenkamer Wageningen 20034/3/2003
Verordening leerlingenvervoer gemeente Wageningen 8/15/2007
Verordening tegen stadsontsiering Wageningen 19889/21/1988
Havenverordening van de gemeente Wageningen6/27/1981
Verordening winkeltijden Wageningen 20165/25/2016
Verordening winkeltijden Wageningen7/18/2013
Verordening winkeltijden Wageningen3/27/2010
Monumentenverordening Wageningen 19974/1/1997
Deelverordening Subsidiëring Godsdienst- en Vormingsonderwijs op openbare scholen voor primair onderwijs Wageningen 20031/1/2003
Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Wageningen6/28/2004
Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen 19929/22/1992
Parkeerverordening 20051/1/2005
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid7/15/1999
Verordening op de openluchtrecreatie3/1/1997
Deelverordening subsidiëring kunst en cultuur gemeente Wageningen1/1/2001
Deelverordening subsidiëring Jeugdwerk (jeugdlidsubsidie) gemeente Wageningen1/1/2001
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.5/15/1997
Deelverordening subsidiëring sport gemeente Wageningen, herziene versie 20033/1/2003
Algemene Subsidieverordening Wageningen 19981/1/1990
Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting riolering Grintweg (1e wijziging)1/1/2002
Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels.6/8/1999
Wegsleepverordening gemeente Wageningen2/1/2002
Verordening beperking drankverstrekking Wageningen8/20/2003
Verordening burgerinitiatief gemeente Wageningen 200311/1/2003
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand1/1/2005
Verordening Wet kinderopvang1/1/2005
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats “De Leeuwer Enk” te Wageningen4/1/2010
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen1/1/2009
Subsidiedeelverordening middelbanen en doelbanen7/15/2005
Verordening Raadgevend Referendum5/24/2006
Verordening naamgeving en nummering Wageningen 20068/17/2006
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Wageningen8/23/2006
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Wageningen 2007, na eerste wijziging7/16/2012
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Wageningen 20071/1/2007
Archiefverordening 20053/1/2005
Bomenverordening 2005 11/1/2005
Destructieverordening Wageningen 20071/1/2007
Wegsleepverordening 20071/1/2007
Algemene subsidieverordening Wageningen1/24/2007
Huisvestingsverordening WERV - Wageningen 7/1/2007
Inspraakverordening6/6/2007
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING WAGENINGEN 2007 8/22/2007
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei1/1/2006
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20081/1/2008
Verordening Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer1/1/2008
Re-integratieverordening Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ8/16/2006
Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren10/1/2009
Marktverordening gemeente Wageningen 20037/8/2003
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20091/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20091/1/2009
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens8/11/2008
Financiële verordening gemeente Wageningen 20093/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20097/8/2010
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20091/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20091/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van de veergelden Lexkesveer 20091/1/2009
Marktgeldverordening 20091/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2009 (1e wijziging)2/26/2009
Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 20091/1/2009
Verordening precariobelasting 20091/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 20091/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van de scheepvaartrechten 20091/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 20091/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 20091/1/2009
Verordening bezwarencommissie Algemene Zaken 20089/11/2008
Verordening bezwarencommissie Sociale en Maatschappelijke Zaken 2008 9/11/2008
Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Wageningen3/1/2009
Verordening Startersleningen WERV-Wageningen1/1/2009
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade7/1/2008
De Maatregelenverordening Gemeente Wageningen2/6/2012
Maatregelenverordening Wet werk en bijstand9/10/2008
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wageningen 200412/25/2003
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Wageningen. (1e wijziging)1/1/2008
Welstandsverordening Wageningen 19973/1/1997
Deelverordening Subsidiëring activiteiten minderhedenbeleid en zelforganisaties gemeente Wageningen1/1/2006
Algemene plaatselijke verordening 20094/1/2009
Bouwverordening Wageningen 1993, herziening 2007 (12e serie wijzigingen)11/13/2008
Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren10/1/2009
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Wageningen1/1/2008
Verordening Hondenbelasting 20091/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van de scheepvaartrechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20101/1/2010
Verordening Precariobelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van de veergelden Lexkesveer 20101/1/2010
Marktgeldverordening 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van de leges 20097/13/2010
Verordening op de heffing en invordering van de leges 2009 (2e wijziging)4/3/2009
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20101/1/2010
Verordening Hondenbelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 20101/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 20101/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20101/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20107/8/2010
Verordening op de heffing en invordering van de leges 201010/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van de leges 20107/8/2010
Verordening op de heffing en invordering van de leges 20101/1/2010
Verordening Wet Inburgering gemeente Wageningen2/10/2010
Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Wageningen3/10/2010
Algemene plaatselijke verordening Wageningen 20103/10/2010
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2010 (1e wijziging)1/1/2010
Bomenverordening 20104/1/2010
Bomenverordening 20107/6/2011
Bomenverordening 20104/1/2010
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (versie 2010)10/7/2015
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (versie 2010)10/13/2011
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (versie 2010)1/1/2010
Verordening Rekenkamer Wageningen 20106/17/2010
Verordening Cliëntenparticipatie werk en bijstand10/1/2009
Brandbeveiligingsverordening Wageningen 19941/5/1995
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren10/1/2009
Afvalstoffenverordening Wageningen 20097/6/2011
Afvalstoffenverordening Wageningen 20099/2/2009
Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Wageningen 20101/1/2011
Marktgeldverordening 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van de scheepvaartrechten 20111/1/2011
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Wageningen 201011/17/2010
Bouwverordening Wageningen 1993, herziening 2013 (14e serie wijzigingen)1/1/2013
Bouwverordening Wageningen 1993, herziening 2012 (14e serie wijzigingen)7/11/2012
Bouwverordening Wageningen 1993, herziening 2010 (13e serie wijzigingen)11/17/2010
verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw1/1/2011
Verordening Wsw-raad Permar WS1/1/2011
Gemeenschappelijke Regeling Permar WS11/1/2010
Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 20111/1/2011
Verordening Hondenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20112/17/2011
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 20111/1/2011
Verordening Precariobelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van de veergelden Lexkesveer 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20112/17/2011
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 20112/10/2011
Brandbeveiligingsverordening Wageningen 201010/1/2010
Brandbeveiligingsverordening Wageningen 201010/1/2010
Financiële verordening gemeente Wageningen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van de leges 20114/28/2011
Erfgoedverordening 2010 gemeente Wageningen 10/1/2010
Verordening bezwarencommissies AZ en SMZ gemeente Wageningen 201010/28/2010
Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 20111/1/2011
Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 20111/1/2011
Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening Wageningen 20101/1/2012
Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley2/24/2011
Verordening winkeltijden Wageningen1/19/2012
Verordening winkeltijden Wageningen3/24/2011
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wageningen 20121/1/2012
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wageningen 20121/1/2012
Subsidieregeling zelforganisaties en minderhedenactiviteiten gemeente Wageningen1/1/2012
Subsidieregeling Sport gemeente Wageningen1/1/2012
Subsidieregeling jubileumsubsidie gemeente Wageningen1/1/2012
Subsidieregeling Cultuur gemeente Wageningen1/1/2012
Subsidieregeling jeugdwerk gemeente Wageningen1/1/2012
Subsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen1/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20121/1/2012
Nadere regels met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting1/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20124/26/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 20121/1/2012
Aanwijzingsbesluiten betaald parkeren en vergunningparkeren1/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20121/1/2012
Algemene subsidieverordening (ASV) Wageningen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20122/16/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 20121/1/2012
Nadere regels subsidieaanvragen maatschappelijke ondersteuning gemeente Wageningen3/1/2012
Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Wageningen2/6/2012
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand nieuw2/6/2012
Algemene Plaatselijke Verordening 20141/1/2014
Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen1/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20132/28/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20133/28/2013
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20131/24/2013
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten 20131/1/2013
Nadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II. 11/29/2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 20131/1/2013
Verordening Arbeidsparticipatie WWB, IOAW en IOAZ1/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 20131/1/2013
Brandbeveiligingsverordening Wageningen 20124/1/2012
De Maatregelenverordening Gemeente Wageningen4/4/2012
Nadere regels subsidiëring huur Olympiahal gemeente Wageningen 2012-20139/27/2012
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20136/6/2013
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20133/28/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20131/1/2013
Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren1/10/2013
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-II1/15/2013
Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Wageningen1/1/2013
Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Wageningen2/5/2013
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren1/1/2015
Nadere regels met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting1/1/2013
Parkeerverordening 20121/1/2012
Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 20127/19/2012
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei11/14/2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning Wageningen 20135/1/2013
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Wageningen 201311/20/2013
Aanwijzingsbesluit toezichthouders op de administratie van handelaren5/9/2013
Huisvestingsverordening WERV - Wageningen 20138/21/2013
Erfgoedverordening 2013 Gemeente Wageningen1/1/2013
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive10/2/2013
De Maatregelenverordening gemeente Wageningen 9/1/2013
Nadere regels subsidiëring buurtsportcoaches gemeente Wageningen 201612/21/2015
Nadere regels subsidieaanvragen sportbuurtcoaches gemeente Wageningen10/3/2012
Regeling subsidiëring huur Olympiahal gemeente Wageningen 2013-20149/26/2013
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats ‘De Leeuwer Enk’ 20132/1/2013
Verordening Rekenkamer Wageningen 2013 11/20/2013
Eerste Wijziging Parkeerverordening 2012 11/20/2013
Verordening elektronische bekendmaking Wageningen1/1/2014
Drank- en Horecaverordening Wageningen1/1/2014
Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 20121/1/2012
Verordening rechtspositie wethouders 20075/16/2006
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20143/9/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 201412/5/2013
Beheersverordening Bedrijventerreinen7/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20145/6/2014
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 201412/5/2013
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren1/1/2014
Verordening Tweede wijziging Parkeerverordening 2012 3/18/2014
Beleidsregels ‘garantstellingen gemeente Wageningen 2008’12/2/2008
Cultuurbeleid 2014 en verder - Samen werken aan cultuur1/1/2014
Regeling ontheffingen voetgangerszone centrum 4/1/2008
Beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie 4/1/2014
Beleidsregels Wet bibob Wageningen 201111/17/2011
Beleidsregels Gemeenschappelijke Regeling Permar WS3/1/2011
Beleidsregels bij artikel 18a WWB jo 2a Boetebesluit Sociale Zekerheid1/1/2013
Beleidsregels verhaal 20134/1/2013
Planologische afwijkingsmogelijkheden gemeente Wageningen5/30/2013
Antennebeleid Wageningen 2012 6/6/2013
Urgentieregeling WERV 20137/1/2013
Reglement klachtencommissie woonruimteverdeling WERV3/5/2013
Normering van parkeercapaciteit bij ruimtelijke ontwikkelingen5/13/2008
Reglement Urgentiecommissie WERV3/5/2013
Definitie startende of gevestigde zelfstandige ingevolge het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 1/1/2013
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014 1/1/2014
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van de gemeente Wageningen4/17/2014
Beleidsregels Bomenverordening 201011/3/2011
Beleid monumentale bomen Wageningen10/1/2013
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012 t/m 2015 "Samen voor elkaar!"1/18/2012
Verordening rechtspositie wethouders 20075/29/2008
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Wageningen 20132/12/2013
Nadere regels Behoud en herstel knotbomen gemeente Wageningen5/23/2014
Beleidsregels sluitingstijden voor horecabedrijven in de gemeente Wageningen 2006 1/1/2007
Staandplaatsen- en ventbeleid5/6/2003
Gemeentelijke uitvoeringsregeling kwijtschelding1/1/2010
Plan van aanpak schulddiensverlening 3/6/2013
Bouwbeleidsplan 4/3/2008
Welstandsnota Wageningen 201010/1/2010
Beleidsnota sport gemeente Wageningen 2/6/2012
Afvalbeleidsplan 10/2/2012
Beleidskader Samen Redzaam3/12/2014
Kadernotitie arbeidsparticipatie 20116/27/2011
Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Wageningen4/24/2013
Keuzenotitie Arbeidsparticipatie 6/26/2013
Beleidsregels Wet werk en bijstand gemeente Wageningen 7/10/2012
Wegsleepverordening Wageningen 20144/24/2014
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 201412/5/2013
Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 201412/19/2013
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 201412/5/2013
Informatiebeveiligingsbeleid 2014 Gemeente Wageningen9/18/2014
Verordening leerlingenvervoer Wageningen 2014 (II)11/24/2017
Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 20151/1/2015
Nadere regels Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Participatiewet Wageningen 2015.1/1/2015
Afstemmingsverordening Wageningen 20151/1/2015
Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Wageningen 20151/1/2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet Wageningen. 1/1/2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Wageningen1/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Wageningen 20151/1/2015
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wageningen 20151/20/2015
Nadere regels Innovatiesubsidie Nul-op-de-Meter renovatieconcepten voor koopwoningen in Wageningen1/27/2015
Re-integratieverordening Participatiewet Wageningen 20151/1/2015
Verordening studietoeslag Wageningen 20151/1/2015
Verordening Loonkostensubsidie1/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20154/21/2015
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20153/10/2015
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20152/20/2015
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 201512/24/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 201512/29/2014
Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 20121/1/2012
Regeling flexibele werktijden gemeente Wageningen 20142/6/2014
Verordening Raadplegend Referendum 2015 van de gemeente Wageningen4/23/2015
Beleidsregels Geldleningen Gemeente Wageningen 20151/1/2015
Beleidsregels vermogen in eigen woning en krediethypotheek1/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 201510/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 201512/29/2014
Beleidregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Wageningen 20151/1/2015
Financieel besluit Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Participatiewet Wageningen 20153/15/2015
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 201512/29/2014
Verordening op de heffing en de invordering van de scheepvaartrechten 201512/29/2014
Beleidsregels kamergewijze verhuur Wageningen 2015-20187/9/2015
Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Wageningen 20155/11/2015
Informatiebeveiligingsbeleid 2015 8/21/2015
Nadere regels subsidieaanvragen maatschappelijke ondersteuning gemeente Wageningen 20171/15/2016
Financiële verordening gemeente Wageningen 20151/1/2015
Huisvestingsverordening Wageningen 20159/24/2015
Marktverordening Wageningen 201510/1/2015
Inrichtingsplan voor de Wageningse markten10/1/2015
Aanvullende voorziening verordening materiële en financiële gelijkstelling Wageningen 2015 Subsidieregeling Energiebesparing Basisonderwijs Wageningen 2016-20251/12/2016
Beheersverordening Stadscentrum2/29/2016
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20164/9/2016
Verordening op de heffing en de invordering van de leges 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20164/4/2016
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 20164/5/2016
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 20164/5/2016
Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 20161/1/2016
Afvalstoffenverordening Wageningen 20164/1/2016
Haven- en kadeverordening Wageningen 20167/1/2016
De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Wageningen6/9/2015
aanwijzingsbesluit digitaal in- en verkoopregister 20168/3/2016
Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 20167/15/2016
Regeling nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg voor bestuurlijk verkeer gemeente Wageningen 20081/1/2008
Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 20161/1/2017
Verordening geldelijke voorzieningen leden bestuurscommissies en adviescommissies 20128/8/2017
Nadere regels jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet Wageningen 20161/1/2017
Concept Beleidsregels kamergewijze verhuur herzien 20176/8/2017
Huisvestingsverordening Wageningen (urgentieregeling) 20179/1/2017
Inrichtingsplan voor de Wageningse markten7/19/2017
Beleidsregels Handhaving camping de Wielerbaan 20179/1/2017
Individuele Studietoeslag Wageningen 201612/5/2017
Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Wageningen 201612/6/2017
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats "De Leeuwerenk" 201711/1/2017
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wageningen 20151/20/2015
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingtarieven omtrent het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond Verordening precariobelasting 201712/28/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent reclame Verordening reclamebelasting 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels voor verblijf van toeristen Verordening toeristenbelasting 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent het gebruik van de algemene begraafplaats Verordening begraafrechten 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels voor markten Marktgeldverordening 20171/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent leges Legesverordening 201712/29/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent leges Legesverordening 201712/31/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent het gebruik van het gemeentelijk veer over de rivier de Nederrijn Verordening veergelden Lexkesveer 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent afval en reiniging Verordening afvalstoffenheffing 20171/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageingen houdende belastingregels voor hondenbezitters Verordening hondenbelasting 20171/1/2017
Verordening Individuele Inkomenstoeslag Wageningen 201612/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende regels omtrent kwaliteit vergunningverlening Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Wageningen10/1/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent OZB Verordening onroerende-zaakbelastingen 20171/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent havengeld, kadegeld, opslaggeld en kraangeld Verordening scheepvaartrechten 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent riool Verordening rioolheffing 20171/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent personen die verblijven op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente Verordening watertoeristenbelasting 201712/24/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent parkeren Verordening parkeerbelastingen 20174/19/2017
Bijstandsnorm alleenstaande ouders bij toepassing minimarelgelingen1/1/2015