Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Nota Veiligheid bij evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Veiligheid bij evenementen
CiteertitelNota Veiligheid bij evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpveiligheidsbeleid bij evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

hyperlink naar nota

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2012Nieuw

20-03-2012

Gemeenteblad 2012, nr. 18

2012/48470

Tekst van de regeling

Intitulé

De burgemeester van de gemeente Zaanstad:

Besluit:

1. Het evenementen veiligheidsbeleid vast te stellen, zoals is verwoord in het document "Veiligheid bij evenementen" inclusief de volgende bijlagen:

a. Werkwijze

b. Risicoanalyse

c. Inhoud veiligheidsplan

d. Verkeer- en vervoersplan

e. Werkbeschrijving advisering bij evenementen