Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)
CiteertitelEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Abusievelijk geeft AB 2011, no. 3 een wijzigingsopdracht voor AB 2010, no. 7 in plaats van AB 2009, no. 16. Aangezien AB 2010, no. 7 een wijzigingsbesluit betreft dat AB 2009, no. 16 wijzigt, is de betreffende wijziging in deze regeling verwerkt.

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Hinderverordening Bonaire, art. 3, lid 1, sub b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201101-01-2011Art. II

07-02-2011

A.B. 2011, no. 3

Onbekend
10-10-201001-01-2011Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
17-06-201010-10-2010Art. II en III

16-06-2010

A.B. 2010, no. 7

onbekend
23-12-200917-06-2010Nieuwe regeling

22-12-2009

A.B. 2009, no. 16

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

 

 

Artikel I

Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening Bonaire worden aangewezen:

 • 1.

  het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van meer dan 100 kubieke meter aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand in een inrichting met een minimale opslagcapaciteit voor deze producten van 100 kubieke meter;

 • 2.

  het opwekken van energie in stookinstallaties met een totaal gezamenlijk vermogen van meer dan 1 megawatt;

 • 3.

  het opwekken van energie door middel van windturbineparken;

 • 4.

  het exploiteren van een luchthaven.

Artikel II

Degene die op 1 juli 2010 de in artikel I genoemde milieubelastende activiteiten verrichtte, is bevoegd deze voort te zetten tot 1 juli 2011, voor zover voor 1 juli 2010 een verzoek om vergunning werd ingediend.

Artikel III

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.