Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)
CiteertitelEILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Hinderverordening Bonaire, art. 3, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
08-07-200810-10-2010Nieuwe regeling

07-07-2008

A.B. 2008, no. 15

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van JUL -7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

 

 

Artikel I
 • 1.

  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire worden aangewezen:

  het bewerken, verwerken, vernietigen of opslaan van;

  • a.

   meer dan 5 kubieke meter huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   meer dan 8 autowrakken;

  • c.

   gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in de EU Richtlijn 91/689/EEG.

 • 2.

  Het tijdelijk op of in de bodem brengen van afvalstoffen.

 • 3.

  Voor de toepassing van het eerste lid worden onder huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen niet begrepen dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde zuiveringsslib.

 • 4.

  Voor de toepassing van het eerste lid blijven inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater buiten beschouwing.

Artikel II

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.