Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Breda

Welstandsnota gemeente Breda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBreda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Breda
CiteertitelWelstandsnota
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpalgemeen
Externe bijlageWelstandsnota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De welstandsnota is in twee delen vastgesteld, het eerste gedeelte in de raadsvergadering van 28-04-2004, het tweede gedeelte in de raadsvergadering van 27-05-2004.

Deze regeling vervangt de Nota Welstandsbeleid Gemeente Breda (1999).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2004Nieuwe regeling

27-05-2004

Breda.nl, 27-05-2004

22393 en 22145

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gemeente Breda

De raad van de gemeente Breda;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

 

Gelet op artikel 12a van de Woningwet;

 

besluit tot:

  • -

    Intrekking van de Nota Welstandsbeleid Gemeente Breda (1999).

  • -

    Vaststelling van de nota “Veranderende Welstand (Eerste deel nieuwe welstandsnota gemeente Breda. Sneltoetscriteria, objectgerichte welstandscriteria en algemene welstandscriteria)” van artikel 12a, lid 1 van de Woningwet voor het gehele grondgebied van de gemeente Breda en voor alle genoemde categorieën bouwwerken en standplaatsen.

 

De raad van de gemeente Breda;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

 

gelet op de artikel 12 a van de Woningwet;

 

besluit: tot vaststelling van het tweede gedeelte van de Welstandsnota Breda (Hoofdstuk 4).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 april 2004

                                                                         , voorzitter.                                                                          , griffier.   

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 mei 2004

                                                            , voorzitter.                                                            , griffier.