Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de juli 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de juli 1994
CiteertitelLandsverordening in- en doorvoerverbod kleine dieren afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de mei 1969 (P.B. 1969, no. 66) ter uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening invoer kleine dieren 1952 (P.B. 1952, no. 123).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 17de maart 1995 tot bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de juli 1994 (P.B. 1994, no. 80)

Artikel 1

  • 1. In afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening invoer kleine dieren (P.B. 1952, no. 123) is de invoer in en de doorvoer door één der eilandgebieden van de Nederlandse Antillen van apen, honden en katten alsmede hondachtigen en katachtigen afkomstig uit één der landen van het vasteland van Zuid- en Midden-Amerika met uitzondering van Suriname verboden.

  • 2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet ingeval het betreft de invoer van de huisdieren van iemand die zich metterwoon in de Nederlandse Antillen vestigt en die deze dieren reeds vier maanden of meer in zijn bezit heeft.

  • 3. De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het in het eerste lid opgenomen verbod.

Artikel 2

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de mei 1969 (P.B. 1969, no. 66) ter uitvoering van artikel 2, vierde lid, van de Landsverordening invoer kleine dieren 1952 (P.B. 1952, no. 123) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.

Artikel 4

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening in- en doorvoerverbod kleine dieren afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika.