Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Vaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Gezondheid & Jeugd 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-202001-01-2020Nieuwe regeling

30-01-2020

bgr-2020-189

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellingsbesluit inzake het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden en de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020

 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 

- De Aanbestedingswet 2012;

- Het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 9 oktober 2019;

 

B e s l u i t :

 

 • 1.

  het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020 vast te stellen, inclusief de daarbij behorende Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020, t.b.v. het gebruik daarvan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020;

 • 2.

  dat het besluit voor de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid ook mag worden aangehaald als 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Gezondheid & Jeugd 2020';

 • 3.

  op de datum van inwerkingtreding van dit besluit het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Gezondheid & Jeugd 2014' in te trekken, na op 30 januari 2020 verkregen instemming van het algemeen bestuur.

   

   

   

Dordrecht, 30 januari 2020

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,

K.J. van Hengel

Secretaris

H. van de Linden

Voorzitter

 

Bijlage I:

Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Bijlage II:

Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020