RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiƫle naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren

Artikel 1 Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren

Deze regeling, die zijn grondslag vindt in artikel 15:1e van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, is van toepassing op de volgende functies:

  • 1 regionaal commandant
  • 2 plaatsvervangend regionaal commandant
Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het hoofdkantoor van de BGV ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

  • a de hoofdfunctie
  • b de nevenwerkzaamheden en de instantie waarbij deze verricht worden;
  • c de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;
  • d de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.
Artikel 5

De regionaal commandant is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009