Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)
CiteertitelAanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2019Nieuwe regeling

09-09-2019

gmb-2019-230320

106798-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

HEEFT BESLOTEN:

 

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009) vast te stellen.

Artikel I Aanwijzingsbesluit

Het gebied de Nieuwe Markt, Schoolstraat, Popkenstraat, Peperstraat, Poelestraat en bijbehorende openbare ruimtes zoals aangegeven op de bijbehorende tekening aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ((brom)fiets onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimtes of plaatsen te laten staan).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 9 september 2019.

De burgemeester,

Peter denOudsten

De secretaris,

DianaStarmans