Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESLUIT van den 28sten September, 1931, ter uitvoering van artikel 12 der verordening van den 20sten Juli 1926 (P.B. No. 60), tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESLUIT van den 28sten September, 1931, ter uitvoering van artikel 12 der verordening van den 20sten Juli 1926 (P.B. No. 60), tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

der verordening van den 20sten Juli 1926, tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld (P.B. 1926 No. 60), zooals deze aangevuld en gewijzigd is bij verordening van den 28sten Augustus 1931 (P.B. No. 53), art. 12, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1931Nieuwe regeling

28-09-1931

P.B. 1931, no. 59

onbekend
20-03-1973art. 1

16-02-1973

P.B.1973, no. 28

onbekend
25-12-1971art. 1

06-12-1971

P.B.1971, no. 175

onbekend
11-06-1960art. 1

28-05-1960

P.B.1960, no. 102

onbekend
30-08-1955art. 1

19-08-1955

P.B.1955, no. 86

onbekend
07-08-1952art. 1

24-08-1952

P.B.1952, no. 72

onbekend
20-01-1937art. 1

13-01-1937

P.B.1937, no. 2

onbekend
31-08-1934art. 1

30-08-1934

P.B.1934, no. 58

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT van den 28sten September, 1931, ter uitvoering van artikel 12 der verordening van den 20sten Juli 1926 (P.B. No. 60), tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld

Artikel 1

De verordening van den 20sten Juli 1926 tot bescherming van diersoorten, nuttig voor land- en ooftbouw of die langzamerhand uitsterven en op welker voortbestaan prijs wordt gesteld (P.B. 1926 No. 60), zooals deze aangevuld en gewijzigd is bij verordening van den 28sten Augustus 1931 (P.B. No. 53), is toepasselijk op de volgende diersoorten:

 • I.

  I.Herten (Bina);

 • II.

  II. De volgende vogelsoorten:

  • a.

   Natatores. Pelicanus Cinereus – Pelikaan.

  • b.

   Gallinae. Columba passernia L. – Totolika.

  • c.

   Passerini. Tringilla cinerea L. – Moffi.

   • Icterus Cur. (tropicus) – Troepiaal.

   • Parsu L. (luteslus) – Para di misa.

   • Certhia longerostris major – Para carpinteer.

   • Certhia longerostris minor – Para carpinteer chikitoe.

   • Orpheus (americanis) – Choechoebi.

   • Trochulidus – Bleentji – Kolibri.

   • Certhia Illig (flaveola) – Barica geel.

  • d.

   Pelargoherodii. Ardeidae – Reigers.

  • e.

   Phoenicopterii. Phoenicopterus roseus – Flamingo.

  • f.

   Phasianus communis – Fazant.

  • g.

   Amazona barbadensis rothschilde — grote groene papegaai.

  • h.

   Sterna eurygnatha — Cayenne stern

  • i.

   Sterna albifrons — dwergstern

  • j.

   Sterna dougali — Dougall's stern

  • k.

   Sterna eurygnatha — geelsnavelstern

  • l.

   Sterna hirundo — visdiefje

  • m.

   Sterna maxima — grote sfern

  • n.

   Larus atricilla — Amerikaanse lachmeeuw

  • o.

   Sterna fuscata — bonte stern

  • p.

   Anoüs stolidus — (geen Nederlandse naam)

   In het Engels: Noddy

   Op de Bovenwinden: Black bird.

  • q.

   Colinus Cristatus – Sloké – Patrushi – Kuifkwartel.

  • r.

   Pomdion Haliaetus – Visarend – Gavilante Piscado – Gavilan di Laman

Artikel 2

Dit besluit treedt inwerking met ingang van den dag na dien zijner afkondiging.