Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Nadeelcompensatieverordening, beleidsregel algemene

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadeelcompensatieverordening, beleidsregel algemene
Citeertitelalgemene beleidsregel nadeelcompensatieverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-200701-01-2021wijziging verordening

13-03-2007

De Schakel, 15-03-2007

009944

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieverordening, beleidsregel algemene

Het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

Overwegende dat:

Op grond van de Algemene nadeelcompensatieverordening geen vergoeding wordt toegekend voor schade die valt binnen het normale maatschappelijk risico of het ondernemersrisico van verzoeker,

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie het normale maatschappelijk risico dient te worden vertaald naar een objectieve en bepaalbare maatstaf,

Deze vertaling in beginsel op twee wijzen kan geschieden, namelijk via een kortingsbenadering achteraf of via een drempelbenadering vooraf,

De ‘kortingsbenadering achteraf’ een algemeen aanvaarde benadering is die voortvloeit uit het zg. Paul Krugerbrug-arrest (1988) en mede vorm heeft gekregen in diverse nadeelcompensatie-verordeningen, zoals de verschillende regelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat en van de gemeentebesturen van Rotterdam en Utrecht,

Gelet op artikel 3 Algemene nadeelcompensatieverordening Oud-Beijerland en artikel 4:81 Awb,

Besluit vast te stellen:

Beleidsregel Algemene nadeelcompensatieverordening

Artikel 1  

Van het op grond van de Algemene nadeelcompensatieverordening Oud-Beijerland bepaalde nadeel valt 25% onder het normale maatschappelijk risico van verzoeker en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland,

De secretaris, de burgemeester,

J. Brouwer A. Latenstein van Voorst

Vastgesteld: 13 maart 2007