Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Papendrecht

Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePapendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)
CiteertitelUitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit ex artikel 14 Afvalstoffenverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-08-201001-01-2010Onbekend

06-04-2010

PN 18-08-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen (art. 14 Afvalstoffenverordening)

 

 

 

Uitvoeringsbesluit ex artikel 14 afvalstoffenverordening 2010.

Artikel I Regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

 • 1.

  Om geluidsoverlast te voorkomen is het gebruik van inzamelvoorzieningen uitsluitend toegestaan tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

 • 2.

  Na het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in inzamelvoorzieningen dient de klep van de inwerpopening gesloten te worden.

 • 3.

  Wanneer inzamelvoorzieningen vol zijn, dient het afval bewaard te worden totdat de voorziening leeg is danwel kan gebruik gemaakt worden van de eerst volgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom.

 • 4.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen los, zijnde anders dan in inzamelvoorzieningen, op de openbare weg ter inzameling aan te bieden.

 • 5.

  Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsmatige afvalstoffen op het afvalbrengstation is niet toegestaan.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit inzamelvoorziening bedrijfsafvalstoffen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2010.

De secretaris

R.G. Beek

De burgemeester

C.J.M. de Bruin