Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Besluit intrekking van het Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit intrekking van het Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014
CiteertitelBesluit intrekking van het besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinterne regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit directietaken RUD Utrecht 2014;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

---

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2015---

21-09-2015

RUD Utrecht

---

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht van 21 september 2015 (nr. 454593) houdende intrekking van het Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014 (Besluit intrekking van het besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014)

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

 

gelet op:

 

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,

het Besluit directietaken RUD Utrecht 2014;

 

besluit:

 

Artikel 1  

 

Het besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 ten aanzien van de verlening van ondermandaat voor directietaken (Besluit ondermandaat directietaken Utrecht 2014) van 8 januari 2014 (Provinciaal blad provincie Utrecht, Nr. 210 van 24 april 2014) wordt ingetrokken.

 

Artikel 2  

 

Dit besluit treedt in werking op 21 september 2015.

 

Artikel 3  

 

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit intrekking van het besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014.

 

 

 

 

Utrecht, 21 september 2015

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

 

ing. S.M.M. Borgers

 

 

 

Toelichting

 

Het bij het onderhavige besluit ingetrokkene Besluit ondermandaat directietaken RUD Utrecht 2014 verleent ondermandaat aan de adjunct-directeur van de RUD Utrecht. Deze functie is opgeheven en bestaat niet meer.

 

Directietaken zijn afdoende in het Ondermandaatbesluit RUD Utrecht van 6 januari 2015 geregeld.