Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening regelende de bezoldiging en de pensioengrondslag van de secretaris van het eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende de bezoldiging en de pensioengrondslag van de secretaris van het eilandgebied Saba
CiteertitelBezoldigingsverordening eilandsecretaris Saba 1996
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Aan deze regeling is niet uitdrukkelijk terugwerkende kracht verleend, dat zij die heeft, blijkt uit artikel 1.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
09-05-199601-01-199610-10-2010Nieuwe regeling

07-05-1996

A.B. 1996, no. 5

26-03-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende de bezoldiging en de pensioengrondslag van de secretaris van het eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1

De bezoldiging en de pensioengrondslag van de secretaris van het eilandgebied Saba worden – gerekend met ingang van 1 januari 1996 – vastgesteld als volgt:

 

Dienstjaar

Bezoldiging per jaar

per maand

Pensioengrondslag

1

67280

5615

67280

2

67280

5615

67280

3

71760

5980

71760

4

71760

5980

71760

5

76140

6345

76140

6

76140

6345

76140

7

78360

6530

78360

Artikel 2

De bezoldiging wordt verhoogd met het percentage waarmede en op de wijze waarop de bezoldiging van ambtenaren die overeenkomt met de in artikel 1 bedoelde bedragen, in verband met de stijging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zal worden aangepast.

Artikel 3

Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als “bezoldigingsverordening eilandsecretaris Saba 1996”

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging.