Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba.
CiteertitelEilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Dit eilandsbesluit vervangt het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 6 februari 1992 (A.B. 1992, no. 5), ter uitvoering van het bepaalde in artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
  2. Verordening Marien Milieu Saba, art.13, vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
07-04-199710-10-2010Nieuwe regeling

18-03-1997

A.B. 1997, no. 1

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997

 

 

Artikel 1

De gebruikersheffing, als bedoeld in artikel 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu Saba, bedraagt:

  • a.

    US $ 3.— (NAf 5,40) per SCUBA duiker per duik;

  • b.

    US $ 3.— (NAf 5,40) per persoon die snorkelt.

Artikel 2

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking op 7 april 1997.

Artikel 3

Met ingang van 7 april 1997 vervalt het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 6 februari 1992 (A.B. 1992, no. 5).

Artikel 4

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als “Eilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997”

Artikel 5

Dit eilandsbesluit wordt in het Afkondigingsblad Saba geplaatst.