Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren
CiteertitelEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is het krachtens artikel 4, vierde lid, van de Landsverordening van 6 november 1986, ter uitvoering van artikel 113 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1986, no. 147), in werking getreden met ingang van de tiende dag na die van de afkondiging.

Registratieformulieren zijn in het Engels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
  2. Eilandsverordening van de 28e mei, 2004 ter Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, art. 4, lid 1 t/m lid 4, en artt. 6 en 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
18-09-200510-10-2010Art. VI, VII en IX

08-09-2005

onbekend

Onbekend
27-06-200418-09-2005Nieuwe regeling

17-06-2004

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 juni 2004 ter uitvoering van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren

 

 

Artikel I

In navolging van artikel 4.1 het formulier voor de registratie van vee (zie bijlage 1), het formulier voor de registratie van geiten (zie bijlage 2) en het formulier voor de registratie van huisdieren (zie bijlage 3).

Artikel II

In navolging van de artikelen 4.1 en 4.2 wordt het Register voor Vee en Huisdieren opgezet in dezelfde vorm als de registratieformulieren (zie bijlage 1, 2 en 3).

Artikel III

In navolging van artikel 4.3 worden de identificatie middelen voor het vee 2 oormerken (voor elk oor een) waarbij de grootte afhangt van het soort vee.

Artikel IV

In navolging van artikel 4.3 worden de indentificatie middelen voor de huisdieren een metalen penning welke bevestigd dient te worden aan de halsband van de hond of kat. De eigenaar dient zelf voor de halsband zorg te dragen.

Artikel V

In navolging van artikel 4.4 is de houder van het Register voor Vee en Huisdieren de Agriculture Station van Saba.

Artikel VI

In navolging van artikel 6 worden de volgende tarieven voor registratie en identificatie per 1 oktober 2005 - 1 oktober 2006 als volgt vastgesteld:

Soort dier

Gecastreerd/gesteriliseerd

Niet gecastreerd of gesteriliseerd

Grootvee (ezel, paard, koe)

30,= per dier

30,= per dier

Kleinvee

10,= per dier

10,= per dier

Honden

10,= per dier

100,= per hond

Katten

10,= per dier

100,= per kat

 

Artikel VII

De toezichthouder, zoals bepaald in artikel 1, punt 9 van de Eilandsveordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, is de afdeling GKMB van het Eilandgebied Saba in samenwerking met de Saba Foundation for the prevention of cruelty to animals.

Artikel VIII

In de periode 16 juni 2004 - 1 oktober 2004 is de import van levende geiten verboden. Het havenpersoneel is belast met het toezicht op de naleving van dit importverbod gedurende de vermeldde periode.

Artikel IX

In navolging van artikel 16 van de Eilandsverordening Identificatie en Registratie van Vee en Huisdieren, worden de volgende personen belast met het toezicht houden op de naleving van in de genoemde verordening opgenomen voorschriften:

James Johnson - Parkranger Saba Conservation Foundation;

Rudolph Johnson - hoofd afdeling GKMB Eilandgebied Saba;

Menno van der Velde - Eilandsecretaris.

Bijlage 1

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

 

Livestock Registration Form

 

Name __________________________________________________________

Adress __________________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

What types of livestock do you own?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

What livestock do to you want to register?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Registration Date ____________________ Renewal date __________________

Identification Numbers (From) __________ (To) __________ Colour __________

Fee Paid ___________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the livestock registration program.

 

Bijlage 2

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

 

Goat Registration Form

Please register your goat at the Agricultural Station, Windwardside.

 

Name _______________________________________________________

Address _____________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

How many goats do you own? Male ______ Female ______ Total ______

How many goats would you like to register?

Male ______ Female ______ Total ______

Registration Date ______________________________________________

Identification Numbers (From) _______________ (To) _________________

Tag Colour ___________________________________________________

Fee Paid _____________________________________________________

Renewal Date (1 year from registration date) _________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the goat registration program.

Bijlage 3

The Government of the Island Territory of Saba

Office of the Lieutenant Governor

Office of the Island Secretary

Department of Agriculture

 

Pet Registration Form

Please register your pets at the Agriculture Station, Windwardside, 416-2273

 

Name ___________________________________________________________

Address _________________________________________________________

Phone Number (Home) ___________ (Work) ___________ (Cell) ___________

What types of animals (domestic/pets) do you own?

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Type of Animal _________________ Male ______ Female ______ Total ______

Which pets do you want to register?

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Pet’s Name __________________________________________

Type of Animal ________________ M/F _____ Spayed/Neutered____________

Registration Date ____________________ Renewal date __________________

Fee Paid ___________________________

If you have any questions, please contact the Agriculture Station, 416-2273.

Thank you for participating in the pet registration program.