Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening van 6 december 1985 tot vaststelling van het wapen van het wapen van het Eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening van 6 december 1985 tot vaststelling van het wapen van het wapen van het Eilandgebied Saba
CiteertitelEilandsverordening van 6 december 1985 tot vaststelling van het wapen van het wapen van het Eilandgebied Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
06-12-198510-10-2010Nieuwe regeling

06-12-1985

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening van 6 december 1985 tot vaststelling van het wapen van het wapen van het Eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1

Het Eilandgebied Saba voert als wapen: Een schild met bovenop een bekend lokaal aangetroffen vogel PUFFINUS LHERMINIERI of "AUDUBON’S SHEARWATER". Dit wapen heeft in het midden van het schild een afbeelding van het eiland Saba in het groen, een vis zinspelende op de historische rol van de bevolking van Saba met de visserij op de Saba Bank. Een afbeelding van een zeilschip zinspelende op de historische internationaal bekendheid van de Sabaanse zeelieden, en een aardappel zinspelende op de van oudsher bekende Sabaanse aardappelen en haar uitstekende klimaat.

 

Onder het schild is een in het goud afgebeelde vaandel met in zwarte letters links met het woord REMIS, in het midden het woord SABA, en rechts het woord VELISQUE. WAPENSPREUK is: REMIS VELISQUE - met roeiriemen en zeilen, met alle kracht vooruit.

Artikel 2

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag harer afkondiging.