Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit (nr. 175/2011) ten aanzien van de verdeling van functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit (nr. 175/2011) ten aanzien van de verdeling van functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege
CiteertitelEilandsbesluit Portefeuilleverdeling 2011
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2011Nieuwe regeling

14-03-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT (nr. 175/2011) ten aanzien van de verdeling van functies en portefeuilles van de leden van het Bestuurscollege;

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA;

 

OVERWEGENDE:

dat het instellen van portefeuilles, alsmede verdeling van functies van de leden van het Bestuurscollege over deze portefeuilles, bij eilandsbesluit dient te worden vastgesteld;

 

GELET OP:

De relevante artikelen van de Eilandenregeling WOLBES:

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:

Artikel 1

De volgende portefeuilles van het dagelijks bestuur van het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba worden als volgt ingesteld;

 • 1.

  Algemene Zaken

 • 2.

  Archief

 • 3.

  Beveiliging

 • 4.

  Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen

 • 5.

  Domeinbeheer

 • 6.

  Financiën

 • 7.

  Jeugdzaken

 • 8.

  Vrouwenzaken

 • 9.

  Kadaster

 • 10.

  Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuurbeheer

 • 11.

  Onderwijs

 • 12.

  Volksontwikkeling‚ Cultuur en Sport

 • 13.

  Planning

 • 14.

  Economische ontwikkeling (inclusief GEBE en SATEL)

 • 15.

  Openbare werken

 • 16.

  Personeelszaken

 • 17.

  Rampenbestrijding

 • 18.

  Staatkundige structuur

 • 19.

  Toerisme

 • 20.

  Volkshuisvesting

 • 21.

  Voorlichting

 • 22.

  Protocol

 • 23.

  Watervoorziening

 • 24.

  Welzijn

 • 25.

  Haven

 • 26.

  Luchthaven

 • 27.

  Volksgezondheid en Milieugygiene

Artikel 2

Gerekend te zijn ingegaan op 10 maart 2011, de verdeling van de in artikel 1 genoemde portefeuilles als volgt te doen plaatsvinden;

 

De Gezaghebber

 • 4.

  Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen

 • 8.

  Vrouwenzaken

 • 16.

  Personeelszaken

 • 17.

  Rampenbestrijding

 • 22.

  Protocol

 

Gedeputeerde C. Johnson

 • 5.

  Domeinbeheer

 • 7.

  Jeugdzaken

 • 9.

  Kadaster

 • 10.

  Landbouw, Veeteelt, Visserij en Natuurbeheer

 • 11.

  Onderwijs

 • 14.

  Economische ontwikkeling (incl. GEBE en SATEL)

 • 18.

  Staatkundige structuur

 • 19.

  Toerisme

 • 20.

  Volkshuisvesting

 • 21.

  Voorlichting

 • 26.

  Luchthaven

   

Gedeputeerde B. Zagers

 • 1.

  Algemene Zaken

 • 2.

  Archief

 • 3.

  Beveiliging

 • 6.

  Financiën

 • 12.

  Volksontwikkeling, Cultuur en Sport

 • 13.

  Planning

 • 15.

  Openbare werken

 • 23.

  Watervoorziening

 • 24.

  Welzijn

 • 25.

  Haven

 • 27.

  Volksgezondheid en Milieuhygiene

Artikel 3

Bij ontstentenis of verhindering van een der gedeputeerden worden zijn bevoegdheden waargenomen door de andere gedeputeerde.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit, wordt aangehaald als:

Eilandsbesluit Portefeuilleverdeling 2011

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2011.

De Eilandsecretaris, De Gezaghebber,