Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Quality Committee for the Laura Linzey Day Care Center (LLDCC);

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingQuality Committee for the Laura Linzey Day Care Center (LLDCC);
CiteertitelQuality Committee for the Laura Linzey Day Care Center (LLDCC);
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling heeft geen officiële naam of citeertitel. Deze zijn toegevoegd door de redactie.

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de achtste dag na die van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Island Ordinance for day care for children, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2012Nieuwe regeling

04-05-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Decision of May 4, 2012

THE EXECUTIVE COUNCIL OF THE PUBLIC ENTITY SABA

 

CONSIDERING:

The Island Ordinance (AB 2004, Nr. 5) on the establishment of minimum requirements for day care services (Island Ordinance on Day Care for Children), namely Article 2, calls for the installation of a Quality Committee;

 

DECISION:

To install a Quality Committee for the Laura Linzey Day Care Center (LLDCC);

Article 1 Period

The Quality Committee is appointed for a period of three years, starting as of May 4, 2012.

Article 2 Tasks

The tasks of the committee are, amongst others, the following:

 • a.

  To meet at least six times a year on the quality of day care, as specified in ordinance AB 2004, nr. 5, on Saba with the Director of the LLDCC;

 • b.

  To support the Director of the LLDCC in executing the yearly Action Plan;

 • c.

  To set up a policy for day care;

 • d.

  To report to the Executive Council on a yearly basis on her findings;

Article 3 Committee Appointees

The following persons have been appointed as members of the Quality Committee to fulfill specific roles of the committee:

 • a.

  Mr. Hemmie Van Xanten (Island representative) President — Personnel affairs

 • b.

  Mrs. Joyce Smith (Health care professional) Treasurer — Health care professional

 • c.

  Ms. Jet van Heijnsbergen (Educationalist) Secretary — Educational programming

The Executive Council of the Public Entity Saba

The Island Secretary The Island Governor